Skip to main content

INBOUND MARKETING PROGRAM FÖR B2B

6-18 MÅN

Programmet är särskilt framtaget för företag som förstått att Inbound marketing är så mycket mer än kampanjer och att generera leads som inte leder till affärer. Det är en filosofi med ett kundcentrerat synsätt som organisationen behöver förstå och leva efter. Ledning, sälj och marknad behöver med ett gemensamt ansvar driva försäljningen med metoder och verktyg anpassade för dagens köpare. Som din partner ger vi dig strategisk rådgivning och coaching som optimerar din synlighet och leadshantering, ökar din försäljning och leder ditt företag till att bli den mest betrodda rösten i branschen.

Löpande strategisk rådgivning och ett kreativt samarbete
Optimera din sälj- och marknadsfunktion utan att tappa fart
Framåtdrivna strategier som vilar på unika insikter och experiment
HUBSPOT PLATINUM SOLUTION PARTNER - EN AV TOP #10 INBOUNDBYRÅERNA I SVERIGE ENLIGT HUBSPOT, 2020

Vad är Webbstrategernas Inboundprogram?

I ett tajt samarbete som sträcker sig 6-18 månader, delar vi med oss av våra strategier, insikter, kreativa idéer och erfarenheter som hjälper dig att framtidssäkra företaget genom tillväxt i både kompetens och resultat. 

Vårt mål är att du ska lära dig de metoder och verktyg som gör dig och teamet framgångsrika. För att du ska få största utväxling och nå resultat snabbare kombinerar vi vid behov utbildning och coaching med konkret resursstöd i både kampanj- och löpande arbete. På så vis hjälper vi dig att uppnå snabba resultat samtidigt som vi skapar förutsättningar för att uppnå långsiktiga effekter som stärker både varumärke och framtida affärsresultat. 

I denna första fas av processen kommer vi definiera de resultat och milstolpar som ditt företag behöver nå och kommer överrens om vilka som är de grundläggande orsakerna till att ditt företag står inför de utmaningar vi ska lösa.
Redan tidigt i samarbetet identifierar vi lågt hängande frukter och ser till att utföra de åtgärder som ger snabba och märkbara resultat. Här prioriterar vi också vilka som är dina primära målgrupper, idealkunder och ser till att både marknad och sälj är förberedda för programmet.
I den här fasen börjar ditt sälj- och marknadsteam jobba som ett tajt tillväxtteam och deltar aktivt i träning och utbildning som ni får av er coach och digitala strateg. I sprintar om 90 dagar kommer ni också publicera innehåll som genererar försäljning.
När du gått igenom din första 90-dagarsperiod bör ditt team ha fått god förståelse för hur man arbetar för att driva trafik, leads och stänga fler affärer med hjälp av kundcentrerat innehåll. Nu är det dags att skala. Varje nya 90 dagar sätter vi nya prioriteringar och initiativ skapade som tar dina resultat till nästa nivå.
Med tiden går du och hela din organisation igenom flera olika experiment och case . Dina mål och milstolpar bör nu vara uppnådda och det är dags att dra maximal nytta av den auktoritet och ökade efterfrågan på dina produkter och tjänster som du skapat under vårt samarbete.

Så ger vi dig metoderna och verktygen att lyckas

VI BLIR EN DEL AV DITT TEAM

Vårt mål är att du ska lära dig alla de metoder och verktyg som gör dig och teamet framgångsrika. För att du samtidigt ska få största utväxling och nå resultat snabbare kombinerar vi utbildning med konkret resursstöd i både kampanj- och löpande arbete.

COACHING & TRÄNING

Med kontinuerliga avstämningar, utbildningar och workshops lär vi ut metoder och verktyg som hjälper dig och ditt team.
Vi anpassar nivå, tempo och stöd efter både individuella och teamets behov.

STRATEGI & PLANERING

Vi hjälper er att sätta upp den strategi som kommer att ge er bästa resultat och konkretiserar tydliga mål för att mäta våra framsteg. Vi gör även en planering utifrån er egen kompetens och resurstillgång.

Vem är Inbound-programmet skapat för?

Programmet är särskilt utformat för medelstora till stora B2B-företag med företagsledare, marknadsteam och säljteam som:

Värdesätter att arbeta tätt tillsammans med erfarna coacher som kan vägleda och hjälpa till att undvika vanliga misstag vid en inboundsatsning

Vill jobba efter sälj- och marknadsstrategier baserade på hur dagens köpare tar beslut, inte bara en serie taktiker

Vill investera långsiktigt i den egna organisationen framför att bli beroende av externa konsulter som inte är en del av företagets kultur

Vill att sälj och marknad jobbar tätare tillsammans med metoder och processer som verkligen fungerar

Vad du kan förvänta dig av Webbstrategernas Inboundprogram

inbound tid pengar säljprocess
Fler säljkvalificerade leads, ökad efterfrågan, kortare säljcykler och fler avslut
inbound utbildning
Genomgående kundcentrerat synsätt i hela företaget och ett tajt samarbete mellan sälj och marknad
inbound seo
Ökad synlighet i sökmotorerna och en kraftig ökning av din organiska trafik
inbound team sales marketing service
Team som inte är beroende av externa byråer utan som sitter på verktygen och metoderna själva
inbound hemsida optimering
En webbplats optimerad för att generera och hantera kvalificerade leads
inbound innehåll
Innehåll som attraherar och påverkar dina potentiella kunder och hjälper dem genom hela köpresan

Vad säger kunderna om Webbstrategernas Inboundprogram?

Christian Borg, Digital Strateg, Semcon
FLER KUNDER & CASE

Inte redo? Kom igång med Inbound på egen hand.

ÄR DU REDO ATT TA REDA PÅ
VAD WEBBSTRATEGERNA KAN GÖRA FÖR DIG?

Boka ett möte med vårt team

I ditt första 30-minutersamtal kommer du gå igenom hur du kan förbättra din digitala försäljning och marknadsföring. Inga förpliktelser. Helt kostnadsfritt.