Skip to main content

Ett företags webbnärvaro är tänkt att vara en investering. Vi har alla en förväntan att webbnärvaron ska åstadkomma något och att ge oss något i retur. Exakt vad är alltför ofta outtalat och svårvärderat. Webbstrategerna hjälper dig på traven genom att visa hur du räknar ut vad din webbnärvaro får kosta.

För att visa hur du kan räkna ut vad din webbnärvaro får kosta gör vi ett enkelt räkneexempel. I exemplet utgår vi från ett B2B-företag vars webbplats har till uppgift att bekräfta företaget och att skapa kontakt med potentiella kunder.

Steg 1. Vad genererar en ny kund?

Låt oss säga att en snittkund i ditt B2B-företag handlar för 120 000 kr/år. Tänk då på att det förmodligen är i ett personligt möte med en säljare som affären och offertprocessen drar igång på allvar. Du behöver först uppskatta hur stor andel av kontakterna webbnärvaron etablerar som leder till affär.

Blir det affär i 2 av 10 kontakter är alltså andelen 20%. Varje ifyllt formulär som ger en kontakt på företagets webbplats eller ett samtal till det säljnummer du har på webbplatsen (och enbart på webbplatsen) bör alltså kunna värderas till 24 000 kr (20% av 120 000 kr).

För att få tillbaka 24 000 kr på vår onlineinvestering behöver vi alltså 5 besök som tar kontakt med oss.

Steg 2. Vad säger budgeten?

I vårt exempel förväntar sig företagsledningen att webben ska hjälpa till att dra in beställningar för en miljon kr under året. Eftersom vi nu vet hur många kontakter webben behöver etablera åt oss för att få in 24 000 kr kan vi enkelt räkna ut att det behövs 41-42 st för att få in en miljon (1 000 000 / 24 000). D.v.s ca 4-5 st per månad (med tanke på semestrar etc.).

Steg 3. Gör lämpliga förbättringar

För att kunna få 4-5 personer att ta kontakt med företaget varje månad behöver vi troligtvis stärka vår tillströmning av besökare men framför allt öka vår webbplats övertygelseförmåga. Därför kan vi effektivisera företagets webbnärvaro genom att exempelvis:

  • Försöka få mer relevant trafik till webbplatsen(d.v.s. besökare som faktiskt är intresserad av att göra affär med företaget). Detta kan exempelvis göras genom att verka mer frekvent i sociala medier eller med effektiv offline-marknadsföring såsom kraftfulla annonser eller relevanta mässor.
  • Försöka höja omvandlingsfrekvensen på webbplatsen(d.v.s. att få större andel besökare att utföra vår önskvärda handling – att ta kontakt med företaget). Enklaste metoden är att be om det och att göra det enkelt för besökaren att hitta till kontaktformulären etc. Allt som rör webbplatsens genomslagskraft kan förbättras; design, navigation, användarvänlighet, typografi, illustrationer, flöden m.m.

Ett av de snabbaste sätten att optimera webbplatsen till att nå dina uppsatta mål är att experimentera. Det görs enklast genom att visa olika versioner av ditt företags webbplats för olika besökare. Ditt statistikprogram håller koll på vilken version som genererar flest kontakter.

Det här sättet gör det enklare för dig att värdera ditt företags webbplats. Genom att veta hur mycket den förväntas att ge dig kan du också tilldela den en lämplig budget utan alltför stor chansning. Tänk bara på att webben ofta används i andra syften än försäljning och att många affärer som blir av ”offline” ofta har webben att tacka ändå tack vare att kunden besökt webbplatsen eller hört gott om företaget på nätet.

Webbstrategerna kommer att återkomma till omvandlingsfrekvens och målstyrning längre fram i bloggen. Under tiden är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig framåt mot en effektiv webbnärvaro.