Skip to main content

Ta med hela företaget på en workshop om den digitala köparen

Öka förståelsen för hur den digitala köparen har förändrats och vad det innebär för ert företag. Den här workshopen skapar entusiasm kring er digitala strategi hos både sälj, marknad och företagsledningen.

Få hela företaget att följa samma fundamentala mindset och strategi

Enas om vilket innehåll du bör skapa för att driva faktisk försäljning.

Få bort silotänket från ditt sälj och marknadsteam.

Ser du värdet av inbound marketing, men har svårt att få med resten av företaget  på tåget?

Den här workhopen är till för dig som vill få ut mer av din digitala sälj- och  marknadsstrategi.

Ett marknadsteam som jobbar tätt ihop med ditt säljteam.
Ett säljteam som har köpt in på din marknadsstrategi.
Kortare säljcykler och fler stängda affärer.
Hur du använder video för att uppnå dina marknads- och säljmål.
En företagsledning som ser digital marknadsföring och inbound som en prioritet.
En innehållsstrategi som hjälper prospekts att fatta viktiga affärsbeslut.
En webbplats som attraherar och utbildar besökare och vägleder dem till köp.
Ett tydligt sätt att mäta effekten av dina marknadsinsatser
En webbplats som attraherar och utbildar besökare och vägleder dem till köp.
Ett tydligt sätt att mäta effekten av dina marknadsinsatser
En webbplats som attraherar och utbildar besökare och vägleder dem till köp.
Ett tydligt sätt att visa effekten av dina marknadsinsatser

Skapa en vision tillsammans, nå ökad förståelse och skapa entusiasm för hela företaget. 

Workshopen om den digitala köparen med fokus på vilka frågor som kunden egentligen ställer gjorde att säljarna direkt kom igång med att delge varandra vilka frågor man fått. Vi fick snabbt bra underlag till nya contentidéer.

Petra LamorellMarketing Director, Advenica

Hur Grown hjälper företag att jobba mot samma mål

Growns strateger och coacher hjälper dig att förstå hur dagens köpare har förändrats, hur de helst gör sin research online och vad det betyder för ditt företags sälj- och marknadsstrategi.

Du kommer att lära dig hur du genom att sätta kunden i centrum når gemensam förståelse kring din digitala strategi. När du har en och samma strategi och delar samma principer är du redo att jobba som ett team.

 

 

Hur mycket kostar en Inbound Culture workshop med Grown?

Vår workshop finns i både digitalt och fysiskt format.  Prata med oss om vilken typ av workshop som passar dig. Samtliga lägger grunden för en framgångsrik sälj- och marknadsföringsstrategi. Vår fysiska heldagsworkshop är den mest populära och kostar 35 000 kr + ev. resekostnader.