Skip to main content

Carasent  är en koncern som utvecklar journalsystem och BI-lösningar med stort fokus på känslig information och patientdata. När det var dags att jobba mer inbound anlitades Grown för att hålla en workshop i syfte att få en gemensam bild och ökad förståelse för den digitala köparen.

Carasent Logo

Typ av verksamhet: Health Tech, Saas
Tjänster: They Ask, You Answer Workshop

Carasents system Webdoc är ett användarvänligt och skalbart journalsystem med stöd för hela patientresan som används av över 700 kliniker.

Redo att prata?

Inbound marketing är inte bara marknads ansvar

Cornelia Broqvist, marknadschef på Carasent, identifierade tidigt behovet av att få med hela organisationen i ett gemensamt tankemönster.

-När vi började prata om att vi skulle jobba mer inbound marketing, så hamnade den frågan väldigt lätt i marknadsavdelningens ansvar. Det blir liksom en marknadsaktivitet istället för en affärsstrategi, så som jag tycker att det behöver fungera, säger Cornelia Broqvist.

-När jag då hittade den här workshopen kände jag att det stämde väldigt väl överens med hur jag tänker att vi behöver jobba, fortsätter hon.

Tillsammans med Grown genomfördes därför en heldagsworkshop i Göteborg med syftet att stärka hela teamet och ge dem en gemensam syn på de möjligheter som inbound marketing för med sig och vilket ansvar och roll var och en på företaget har för det fortsatta arbetet.

Stort engagemang från ledningsgruppen

I workshopen deltog vd, ledningsgrupp, säljchef, leveransansvarig och produktchef för den tjänst man valde att fokusera på, journalsystemet Webdoc. Dessutom var alla säljare och hela marknadsteamet med. Det betonade den kollektiva ansträngning som krävs för nå de resultat man är ute efter.

–  Jag upplevde att alla var extremt positiva och nyfikna. Det var väldigt bra för att vi inledde dagen med att vd förklarade vilka utmaningar vi står inför. Sedan kopplades det väldigt fint ihop med föreläsningen kring den digitala köparen, säger Cornelia. Jag upplevde att alla blev väldigt inspirerade och engagerade genom hela dagen. Vi fick otroligt mycket fin positiv feedback efteråt också.

Buy-in är det verkliga värdet

Under dagen gick vi igenom en stor variation av övningar, diskussioner och exempel. Det stora långsiktiga värdet för Carasent var dock att få buy-in från vd och ledning så att organisationen kan prioritera och avsätta tid framåt.

-Det är inte marknad som är experterna på de ämnen vi behöver positionera oss inom eller prata om för att sälja våra produkter alla gånger. Ibland är det så, men ofta är det ju framförallt andra personer i organisationen som sitter på den kunskapen. Då behöver vi alla hjälpas åt, säger Cornelia Broqvist.

Kickoff för det gemensamma inboundarbetet

Enligt Cornelia är workshopen en relativt liten investering för en stor möjligt effekt.  En slags kickoff för att komma igång.

-Nu vet vi vad vi måste åstadkomma för att få det att flyga, avslutar hon.

Linjera dina sälj- och marknadsteam

Vill du också skapa entusiasm för inbound marketing i ditt företag?

Självklart kan vi skräddarsy en workshop eller föreläsning utifrån era utmaningar, förutsättningar och behov. Gemensamt för våra workshops är att skapa en gemensam förståelse för inbound marketing och ökad entusiasm internt för att bättre kunna möta dagens digitala köpare.

Workshopen kan kombineras med coaching och träning inom specifika områden för säljteamet eller marknadsteamet.

Ni får alltid en skräddarsydd offert som berättar mer om hur en utbildning, workshop eller föreläsning kan se ut.

Kontakta oss