Skip to main content

INBOUND MARKETING

Driv trafik.
Generera leads.
Öka försäljningen.

Inbound marketing hjälper dina köpare att upptäcka och få förtroende för ditt företag genom relevant, värdeskapande innehåll. Rätt utfört attraherar du fler besökare till din webb, konverterar fler och bättre leads och hjälper ditt säljteam att stänga affärer snabbare.

Lär dig hur inbound marketing ger ökad varumärkeskännedom, genererar fler leads och skapar fler affärer.

Se hur vi hjälpt Semcon att komma igång med Inbound Marketing och öka antalet leads med hela 2000%. Läs hela caset här

Vad är inbound marketing?

Inbound marketing är ett sätt för företag att bygga förtroende hos sina potentiella köpare genom att dela med sig av råd och kunskaper utan att ta betalt för det, och samtidigt guida dem vidare i sin beslutsprocess och köpresa. När de är redo att köpa har de ett större förtroende för ditt företag vilket innebär en större sannolikhet att de väljer just er.

För att kunna göra det finns det en mängd delar som man behöver sätta upp och arbeta med löpande. Men innan vi går in på dessa så ska vi först jämföra den här moderna marknadsföringsmetoden med de mer traditionella.

Inbound vs outbound marketing

Inbound marketing är formad efter hur dagens köpare använder webb och sociala medier för att utbilda sig själva och på den vägen genomföra sin köpresa. Med innehåll som guidar målgruppen genom hela köpresan bygger du upp ett förtroende som leder till kortare säljcykler, fler kunder och längre kundrelationer. Inbound marketing är motsatsen till traditionella metoder som bygger på uppsökande verksamhet, ofta i form av pushiga säljmetoder som idag är både ineffektiva och riskerar att urholka varumärket.

inbound marketing vs outbound marketing
Med hjälp av sociala medier, bloggartiklar och innehåll anpassat efter hur dina köpare gör research online attraherar du dina framtida kunder till ditt varumärke. Du skapar digitala relationer och vårdar dem – tills det är dags för dina säljare att ta vid den redan uppvärmda relationen.
Motsatsen till Inbound är ett mer traditionellt tänk som många B2B-företag använde förr – uppsökande försäljning, reklam som stör mottagaren, ineffektiva mässor, kalla samtal och mail till personer som inte visat ett eget intresse för varumärket.

Effekten av bra inbound marketing

Inbound marketing har snabbt blivit ett modeord men det är fortfarande få som verkligen vet det innebär att arbeta strategiskt med inbound marketing.  En del tänker att det är ett snabbt recept på att få in fler leads för att hålla säljteamet igång. Andra tänker att inbound handlar om att använda marketing automation. Nyckeln till framgång ligger i att blicka längre fram än så. Att använda inbound som ett synsätt i hela organisationen där marknad, sälj och kundservice agerar som ett och där kundens kundresa och upplevelse står i centrum.

ÖKAR DIN SYNLIGHET ONLINE

Sökmotorer, poddar, annonser och sociala medier – gör det enkelt för dina köpare upptäcka ditt företag i kanaler och tjänster de själva använder. 

DRIVER VÄRDEFULL TRAFIK

Genom rätt innehåll, till rätt person och vid rätt tidpunkt ser du till att driva värdefull trafik till din webbplats. 

GENERERAR KVALIFICERADE LEADS

Genom att förstå dina köpares utmaningar och behov i olika delar av köpresan kan du öka efterfrågan och generera fler säljkvalificerade leads. 

ÖKAR KONVERTERINGEN

Med metoder som optimerar din webbplats för att både generera och hantera leads får du ökad konvertering på dina kontakter. 

GER FLER AFFÄRER

När ditt innehåll blir en central del av ditt dagliga säljarbete förenklar du kundernas beslutsprocess och får kortare säljcykler och en bättre pipeline velocity. 

SKAPAR TILLVÄXT MED HÖG ROI

Att definiera rätt KPI:er och skapa förutsättningar för ett gemensamt tillväxtarbete mellan marknad och sälj får du en ökad tillväxt på både kort och lång sikt. 

Hur fungerar inbound marketing?

Inbound marketing har utvecklats från att vara en leadsstrategi till att bli en tillväxtstrategi. Till din hjälp har du olika metoder och verktyg som hjälper dig att attrahera fler besökare, konvertera fler leads och stänga fler affärer.  Våra inboundexperter hjälper dig att optimera hela din inboundprocess från okänd besökare till återkommande kund och ambassaör.

Inbound-marketing-metod
Attrahera besökare från din specifika målgrupp när de letar svar på sina frågor och funderingar.
Omvandla besökare till leads genom att vägleda och hjälpa – använd smarta formulär och innehåll dina besökare inte vill vara utan.
Använd innehåll i hela din säljprocess. Använd marketing automation för att vårda dina leads och identifiera de mest köpredo kontakterna.
Öka företagets omsättning genom fler återkommande kunder. Förstärk kundnöjdhet, lojalitet och ökad lifetime customer value. Omvandla kunder till ambassadörer.

Lär dig inbound marketing - kostnadsfri kurs

Så hjälper vi dig med inbound marketing

Gör det enkelt för dina potentiella kunder att upptäcka ditt företag

Att attrahera rätt människor till ditt företag och varumärke kräver djup förståelse för hur dina kunder tänker och känner. Genom att skapa innehåll som utgår från dina kunders utmaningar visar du att du kan hjälpa dem, och tillföra insikter som leder till smartare affärsbeslut.

 • Idealkunder och buyer personas
 • Innehållsproduktion (content marketing)
 • Sociala Medier
 • SEO – sökmotoroptimering & sökordsanalyser
 • Account Based Marketing
 • Digital annonsering och kampanjer
 • Webbplats som attraherar dina köpare
inbound marketing låter dig attrahera rätt beslutsfattare till din webbplats

Konvertera fler leads och identifiera nya affärsmöjligheter

Omvandla okända besökare till engagerade kontakter genom att skapa en guidande webbplats som också är optimerad för konvertering.

Värdefullt innehåll, smarta formulär, tydliga call to actions, chatbottar och optimerade landningsidor ser till att din webbplats utför det den var tänkt att göra – att föra samman ditt företag med nya potentiella kunder och identifiera nya affärsmöjligheter från dina digitala kontakter.

 • Guidande och intuitiv webbplats
 • Konverteringsoptimering
 • Prospekteringsverktyg
 • Leadgenerering – MQLs och SQLs
 • Kommunikation och uppsättning för chatbott
 • Attraktivt och värdefullt innehåll som bygger förtroende
Inbound marketing funnel - köpresa
Välj marknadsaktiviteter som hjälper dina framtida kunder att se ditt innehåll.
Konvertera besökare till leads genom att erbjuda innehåll de inte vill vara utan.
Använd e-post och marketing automation för att vårda och hjälpa leadsen framåt i köpresan.
Personalisera innehåll och öka den totala kundupplevelsen.

Ta hand om dina nya och befintliga affärsrelationer

Marketing automation hjälper dig att utbilda och vägleda dina leads genom hela köpresan mer eller mindre automatiskt. Du kan också använda automation för att notifiera till ditt säljteam om det dina prospekt och kunder gör på din webbplats för att identifiera möjliga affärsmöjligheter.

 • Inboundvänlig och intuitiv webbplats
 • Konverteringsoptimering
 • Prospekteringsverktyg
 • Leadgenerering

Förstärk samarbetet mellan marknad och sälj

Sälj- och marknadsteamet behöver ta ett gemensamt ansvar för att driva försäljningen, genom att bli ett tajt tillväxtteam, med metoder och verktyg anpassade för dagens köpare.

B2B-köpare är också människor. Att hjälpa inbound leads vidare i köpresan handlar mycket om att utbilda och hjälpa. Därför behöver traditionella säljmetoder uppdateras för att formas efter hur dagens människor köper.
 • Processer för leadsöverlämning
 • Leadskvalificering
 • Skapa innehåll som hjälper till beslut
 • Moderna säljverktyg
 • CRM-implementation

Så ger vi dig metoderna och verktygen att lyckas

VI BLIR EN DEL AV DITT TEAM

Vi ger dig och ditt team de verktyg och metoder som vi själva vet fungerar.

COACHING & TRÄNING

Vi kombinerar coachning och utbildning med praktiskt resursstöd för att snabbare få resultat.

STRATEGI & PLANERING

Löpande rådgivning och strategi och tydliga mål för att mäta våra gemensamma framsteg.

Vad säger kunderna?

Se och hör vad Semcon säger om samarbetet med Grown och hur det påverkat deras satsning på inbound marketing.

Not: I filmen nämns Webbstrategerna – vårt företagsnamn innan vi blev Grown. 

Christian Borg, Digital Strateg, Semcon

För vem passar våra tjänster inom inbound marketing?

Våra tjänster är särskilt utformade för företagsledare, marknadsteam och säljteam på medelstora och större B2B-bolag som:

Värdesätter att arbeta tätt tillsammans med erfarna strateger och coacher som kan vägleda och hjälpa till att undvika vanliga misstag

Vill jobba efter sälj- och marknadsstrategier baserade på hur dagens köpare tar beslut, inte bara en serie taktiker

Vill investera långsiktigt i den egna organisationen utan att bli beroende av externa konsulter

Vill att sälj och marknad jobbar tätare tillsammans med metoder och processer som verkligen fungerar

Varför ditt företag behöver skapa en inboundkultur som genomsyrar hela organisationen

I dagens snabba digitala miljö förändrar kunderna sitt sätt att göra affärer i en exponentiell takt. Om ett företag ska överleva måste de flytta sitt tänkande och sätt att vara. De måste anpassa sina mål, strategier, verktyg och handlingsplaner till det sätt som köpare tänker, gör research och köper.

En inboundstrategi är mänsklig och kundcentrerad och fokuserar på en specifik persona och dennes utmaningar. Filosofin är att utbilda och hjälpa först och göra allt för att säkerställa en fantastisk kundupplevelse.  Idag måste hela företaget vara en del av att skapa den upplevelsen. Inte bara marknad. Inte bara sälj.

misstag när du skapar buyer personas

Läs mer om inbound marketing

content brainstorm
Content Manager

Hur du håller ett möte för intäktsteamet (+exempel på agenda)

De flesta interaktioner med en B2B-säljare har flyttat till det digitala rummet och på distans - och det är precis vad kunderna vill. Konsultföretaget McKinsey visar i en stor undersökning varför både köpare och säljare föredrar det nya, digitala normala. 
Revenue Team - Intäktsteam
Content Manager

Vad är ett inäktsteam (Revenue Team)

De flesta interaktioner med en B2B-säljare har flyttat till det digitala rummet och på distans - och det är precis vad kunderna vill. Konsultföretaget McKinsey visar i en stor undersökning varför både köpare och säljare föredrar det nya, digitala normala. 
sales enablement innehåll i mobil
För ledningsgruppen

Vad är Sales Enablement?

De flesta interaktioner med en B2B-säljare har flyttat till det digitala rummet och på distans - och det är precis vad kunderna vill. Konsultföretaget McKinsey visar i en stor undersökning varför både köpare och säljare föredrar det nya, digitala normala. 

FAQ – inbound marketing

Vad skiljer inbound marketing från outbound marketing?

Inbound marketing är en filosofi och strategi som attraherar kunder genom värdefullt innehåll och positiva upplevelser anpassade efter dem och deras köpresor. Därmed ger inbound marketing svar på det dina framtida kunder undrar medan outbound marketing avbryter din målgrupp med innehåll de inte bett om, som t.ex. reklam, kalla samtal m.m.

Vad gör inbound marketing?

Inbound marketing handlar om att skapa en positiv upplevelse för dina potentiella kunder. Det handlar alltså mer om trygghet än o sälj. Det hjälper dig som företag att attrahera rätt beslutsfattare till din webbplats, konvertera dem till leads, vägleda dina leads till klokare köpbeslut, stänga fler affärer och göra dem till återkommande kunder och ambassadörer för ditt företag.

Passar inbound marketing alla typer av företag?

Eftersom inbound marketing handlar om att hjälpa och vägleda passar det främst företag vars produkter eller tjänster har en lite längre köpresa och där kunderna kan behöva vägledning, vilja utbilda sig själva och känna trygghet innan man gör affär. Det betyder traditionellt sett att B2B-företag har stor nytta av inbound marketing eftersom det ofta finns tydliga behov av vägledning och värdeskapande före ett affärsbeslut sker, men det utesluter inte på något sätt B2C.

Är inbound marketing samma sak som leadsgenerering?

Att attrahera nya besökare och konvertera dem till leads är en stor del av inbound marketing men det är långt ifrån det enda användningsområdet. Många använder inboundmetodiken för att vårda relationen med befintliga kunder, öka frekvensen mellan köpen och därmed omsättningen i företaget. Därmed kan man säga att inbound täcker såväl marknadsföring, försäljning och kundvård och kan användas var och en för sig, men gör sig absolut bäst när de verkar tillsammans.

Vad kostar inbound marketing?

Priset för inbound marketing har helt att göra med din ambitionsnivå. Det kommer kräva en hel del innehållsproduktion och du bör ha ett system som håller ihop allt. Därtill är den en bra idé att lära sig hur du ska göra för att undvika vanliga misstag och snabbt nå resultat. I den här artikeln har vi samlat lite information om vilka kostnader inbound marketing kan föra med sig.

Är inbound marketing något nytt?

Inbound marketing myntades av Brian Halligan, HubSpots VD, 2005. Det började sedan användas lite överallt på nätet 2007 men det var först 2012 som det verkligen slog igenom. Mycket av inbound marketing handlar om att använda rätt innehåll. Det är också därför många förknippar inbound med content marketing som har funnits väldigt länge. Inbound marketing är i sig inte en teknik utan en samling av metoder och tekniker anpassade för hur vi människor tar beslut. På senaste tiden har vårt sätt att göra research online, använda sökmotorer och sociala medier förändrast – då har också behovet av inbound marketing ökat.

Hur lång tid tar inbound marketing?

Rätt utfört kan inbound kan ge resultat direkt. Allt beror på vilka knep och metoder man använder. Vill du t.ex. bara använda dig av organisk trafik från sökmotorer får du också räkna med att det tar tid för dina besökare att hitta ditt innehåll. Väljer du att komplettera med annonsering kan du få resultat snabbare. Oavsett metod kommer du behöva skapa innehåll löpande över tid och du bör kunna se växande resultat från 4-6 månader.

Vilka verktyg ska man använda för inbound marketing?

Det viktiga med inbound marketing är inte vilket verktyg man använder. Det handlar mer om ett synsätt där du som företag ska hjälpa potentiella kunder genom hela köpresan. Till din hjälp har du dock en mängd verktyg och det är vad de utför som gör dig starkare i processen. Sådana verktyg kan vara e-postverktyg, marketing automation, formulärverktyg eller tjänster för landningssidor. De större systemen har ofta stöd för alla dessa funktioner och ger därmed också en överblick över vad som fungerar och inte. Vanliga system för inbound marketing är HubSpot, Marketo, ActOn, Apsis One och SharpSpring. Exakt vilket system som passar dig handlar om en rad faktorer. Vårt råd är att först få grepp om vad du behöver göra och sedan välja system. Dock tycker vi inte det räcker med t.ex. Google Analytics eftersom du behöver ha koll på både vad ditt säljteam gör och vad ditt marknadsteam gör i ett och samma system.