Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Den här modellen beskriver hur företag kan investera i sina kunder och skapa ett momentum som ger företaget en bättre tillväxt för hela organisationen. När dina nöjda kunder delar sina framgångar med andra så attraherar de nya kunder till ditt företag och skapar på så sätt en självdrivande process.

Vad är flywheel?

I det här sammanhanget är det namnet på HubSpots modell som visualiserar den drivkraft företag kan få genom att prioritera och leverera exceptionella kundupplevelser genom hela köpresan. Ju fler nöjda kunder du skapar desto fler ambassadörer får du, och ju fler nya kunder attraherar du genom dina befintliga kundrelationer. Genom att få de viktiga delarna kring kunden att samverka med minimal friktion ges kraft åt denna tillväxtmotor som arbetar för att driva företagets tillväxt.

Flywheel-inbound-marketing-Grown

Kraften och friktionen i ditt flywheel

Du bygger drivkraften i ditt flywheel genom att investera i strategier som både ger dig kunder och hjälper dig att behålla dem och göra dem nöjda. Det här är ditt bränsle som får hjulet att snurra.

Motsatsen är friktion som får ditt hjul att tappa fart. Eftersom den största källan till det oftast är överlämningen mellan företagets team, så kan du motverka den friktionen genom att linjera teamen och förbättra kommunikationen mellan dem. Det kan exempelvis vara att ha gemensamma mål och komma överens om hur era processer ska se ut för att stötta varandra så effektivt som möjligt i ert arbete. Det kan också vara att investera i ett system där samtliga team hanterar sina åtaganden mot era kunder och prospekts. 

När ditt flywheel är baserat på inbound marketing metodiken kan marknad, sälj och kundservice ge kraft och eliminera friktion genom de olika faserna – attrahera, engagera och glädja. Allt hänger ihop och påverkas av varandra. Låt oss kika på ett exempel:

Hur alla delar i ditt flywheel hänger ihop

Du attraherar besökare till din webbplats vilket ger ditt flywheel kraft att börja snurra. Fokuserar du mindre på att stänga affärer och mer på att bygga relationer så kommer ditt flywheel att fungera som bäst. Låt dina köpare engagera sig med ditt företag på sina egna villkor. De kommer att ta kontakt med dig när de är redo, via de kanaler som passar dem bäst. När du har vunnit en ny kund är ditt fokus att göra dem riktigt nöjda – att helt enkelt glädja dem. För en kund är bra, en lojal kund är bättre och en ambassadör är bäst.

Anledningen till det är att om dina kunder är nöjda så ökar sannolikheten att de köper av dig igen större, och likaså möjligheten att de rekommenderar dig till andra. Det ger ny energi till ditt flywheel i form av fler leads som också leder till ökade intäkter. Resultatet blir att ditt flywheel fortsätter att snurra och driva din tillväxt.

Hela företaget är involverade i ditt flywheel

I attrahera-fasen (läs mer om köpresan här) är marknadsteamet troligtvis den mest påverkande enheten, som genom att exempelvis skriva artiklar, producera en podcast eller driva annonskampanjer hjälper företaget och varumärket att få uppmärksamhet och att attrahera potentiella köpare.

Samtidigt kan säljteamet addera ytterligare kraft till aktiviteterna genom att engagera sig i social selling och kundservice i sin tur kan kan addera kraft genom att underlätta för kunderna att tipsa andra om företaget.

På så sätt har alla teamen i organisationen gemensamt bidragit till att ge kraft till ditt Flywheel, och ju mer kraft desto snabbare snurrar det och desto större effekt får du ut av det.

Resultatet är tillväxt

När du uppnår tillräckligt många kunder som är både nöjda och engagerade bidrar de som dina ambassadörer till att ditt flywheel fortsätter att snurra, genom att promota ditt företag och förse dig med nya kunder. Över tid kommer ditt flywheel att hjälpa dig växa utan att du kontinuerligt behöver investera i att konvertera nya kunder. Det innebär att din kostnad för att få in nya kunder sjunker, dina kundrelationer blir längre och både lönsamheten och trivseln ökar. För när dina kunder är nöjda blir det roligare för dina medarbetare, och du blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Effekterna är alltså många och värdet är stort, och det tar inte slut. Ju mer du stoppar in i ditt flywheel, desto mer får du tillbaka.

Nu när du fått en förståelse för hur drivkrafterna hänger ihop och påverkar varandra så kan du gå vidare och läsa om de strategier som du kan använda dig av för att investera i ditt flywheel. Det kan du läsa om på den här sidan om inbound marketing.

New call-to-action