Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Vi får ofta frågan ”Vad kostar inbound marketing?” som att den frågan har ett klart och tydligt svar. Sanningen är att det skiljer sig otroligt mycket mellan olika företag beroende på konkurrens, tillväxtmål och intern kapacitet. Men det finns ett par kostnadsposter som man verkligen bör ha i åtanke om man vill lyckas. I den här artiklen går vi på ett transparent sätt igenom dessa. 

Uppstarten – att få med hela ditt företag

Vi möter ofta marknadsteam som är frustrerade över att de inte får resten av företaget bidra i marknadsarbetet i den utsträckning som är nödvändigt för att lyckas med content eller Inbound marketing.

Ofta börjar marknadsteamet i liten skala för att senare involvera fler och fler personer i organisationen. Problemet är bara under processens gång riskerar möta internt motstånd vilket vattnar ur inboundstrategin och hindrar marknadsteamet från att förverkliga visionen de en gång lovat ledningen.

Därför bör ditt företag, vid starten av ditt content- och inboundarbete, involvera alla nyckelpersoner som kommer att bidra i arbetet framåt med målet att alla ska vara på samma sida – att alla ska ha samma vision och målbild av satsningen.

Det innebär bland annat att du ska involvera:

  • Alla experter och specialister inom ämnen företaget verkar inom
  • Dina säljteam, säljchefer och KAM (Key Account Managers)
  • Din företagsledning (inkl. VD, affärsområdeschefer, CFO m.fl)
  • Kundservice/Lojalitetsansvariga

Vårt förslag att involvera dessa personer så tidigt som möljigt – gärna genom att arrangera någon form av event t.ex. en workshop kring inboundkultur eller en kickoff där alla deltagare inbjuds att dela med sig av sina tankar och förväntningar.

Syftet är att klargöra varför ditt företag satsar på Inbound marketing, hur det ska gå till och vad ni, tillsammans som ett team, behöver göra för att lyckas.

Om du inte ger alla visionen du har med inboundstrategin från början så kommer du möta motstånd senare. Det är bättre att ta upp detta initialt än att behöva bromsa halvvägs när strategin redan är påbörjad och stora investeringar i tid och pengar redan gjorts.

Du behöver tid från dina experter och specialister

Nästa punkt handlar om att involvera ditt företags verkliga experter och specialister. Det kan vara seniora personer som jobbat länge i branschen och spelar en nyckelfunktion i vad ditt företag säger och erbjuder mot era kunder.

Ofta blir reaktionen att dessa personer inte har tid att medverka i ett Inbound- eller content marketingarbete för att de är upptagen i kunduppdrag. Reaktionen kan bero på ett missförstånd i hur mycket tid det tar från dessa personer. Tanken är inte att dessa personer ska sitta och skriva långa blogginlägg. Det är att samarbeta med marknadsteamet för att ta fram det innehålls som behövs för att fullfölja Inboundstategin – vilket är att svara på era framtida kunders funderingar och frågor. I praktiken kan detta innebär så lite som 30-60 minuter per månad och den tiden har de allra flesta.

Huruvida detta är en kostnad eller inte beror på ditt företags sätt att redovisa tid och resurser men det är trots allt tid som kan innebära inkomstbortfall eller interna kostnadsdebiteringar.

Du behöver någon som äger innehållsproduktionen

Content- och Inbound marketing handlar om att skapa innehåll som utbildar och hjälper målgruppen i deras köpresa. Det är också en metod som bygger trovärdighet och som gör ditt företag till en aktör man helst vänder sig till när det är dags att hantera en ny utmaning.

Därför behöver du någon som dedikerat kan jobba med att ta fram detta innehållet. En person som inte har en massa andra uppgifter utan som kan och ska planera och prioritera uppgiften att samla in information, koordinera innehållsarbetet och se till att det publiceras i olika kanaler.

Ofta är denna person en s.k. content manager – en roll långt ifrån alla B2B-företag har internt. Man kan outsourca denna kompetens och även få hjälp med innehållsproduktionen. Vår bild är dock att det är bra om denna person är en del av ert team så att ni lär er hur ni kan jobba bättre med inbound marketing istället för att sätta er i knät på en extern byrå.

Du behöver kunna mäta resultat (ROI)

Vilken försäljning har ert innehåll faktiskt genererat?

Vi ser ofta företag som gör saker online som de inte vet vad det ger. Det känns bra att graferna i Google Analytics pekar uppåt men vad betyder de egentligen för företagets försäljning?

Ur ett ledningsperspektiv blir detta särskilt viktigt för att kunna ta beslut när man ska öka eller minska resurserna för att jobba digitala marknadsföring och försäljning. Därför behöver du investera i verktyg och processer för att mäta detta. Det kan t.ex. vara HubSpot eller något annat motsvarande verktyg som kopplar samman försäljning med marknads- och säljaktiviteter. Data som ger större djup än Google Analytics och som lär dig vad som fungerar och vilken ROI dina insatser ger. Här kan du läsa mer om hur du räknar fram ROI på din digitala marknadsföring

New call-to-action