Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Så skapar du en landningssida som konverterar leads

En landningssida är en sida där besökare ”landar” – vanligtvis efter att de har klickat på en länk eller en så kallad call-to-action. Landningssidan är oftast utformad på ett sätt som ska uppmuntra besökaren att fylla i ett formulär, göra ett köp eller registrera sig.

Inom B2B och Inbound Marketing är det särskilt vanligt med landningssidor som erbjuder någon form av innehåll i utbyte mot besökarens kontaktuppgifter. Men för att någon ska vilja registrera sig för att få ditt innehåll krävs det att landningssidan konverterar bra.  I den här artikeln tar vi upp olika typer av landningssidor och vad du bör tänka på för att få dem att vara så effektiva som möjligt.

Visste du att det bara är 22% av alla företag som är nöjda med konverteringen på sina webbplatser? (Econsultancy)

En landningssida är en sida där besökare ”landar”. Vanligtvis efter att de har klickat på en länk, en uppmaning eller en sk. call-to-action.

Landningssidan är oftast utformad på ett sätt som ska uppmuntra besökaren att fylla i ett formulär, göra ett köp eller registrera sig.

Inom B2B och Inbound Marketing är det särskilt vanligt med landningssidor som erbjuder någon form av innehåll i utbyte mot besökarens kontaktuppgifter. Men för att någon ska vilja registrera sig för att få ditt innehåll krävs det att landningssidan konverterar bra.  I den här artikeln kommer vi inrikta oss mest på den formen av landningssidor.

Tre vanliga misstag när det kommer till landningssidor är:

 • Att du inte tillräckligt väl kommunicerar fördelarna eller vinsterna med att fylla i formuläret på landningssidan (och ta del av innehållet).
 • Att innehållet som du erbjuder inte är tillräckligt intressant eller relevant för besökaren.
 • Att du låter besökaren distraheras, oroas eller ”vända i dörren” p.g.a något som du hade kunnat påverka.

Här följer ett exempel på hur en landningssida kan vara uppbyggd. Längre ner kan du läsa om var och ett av de olika delarna och vad de fyller för funktion:

Rubriken bör överrensstämma med det besökaren söker. Han hon t.ex. klickat på en knapp eller call-to-action tidigare, så bör du använda samma ord och begrepp även här. Försök lyfta fram värdet med att ladda ner innehållet redan i rubriken för att få personen ännu mer intresserad. Det är inte innehållet som är intressant utan vad personen får ut av innehållet.
En bild på innehållet. Gör gärna denna bläddringsbar om möjligt så att besökaren inte bara får se utsidan utan också utdrag från insidan av e-boken. Du kan även ha med en video där du pratar om innehållet och fördelarna med att ladda ner det.
Ju mer intressant innehåll ditt innehåll är – desto mer information kan du be besökaren fylla i. Ibland räcker det med e-post. Ibland företagsuppgifter eller roll på företaget. Tänk bara på att varje fält kan upplevas som ett motstånd. Det finns en risk att besökaren lämnar sidan utan att registrera sig. Vad behöver du verkligen veta om den här personen i det här läget? Räcker det kanske med förnamn och e-postadress? TIPS: Genom att fråga besökaren om hans/hennes utmaning kan du också förbereda automatiska mailutskick längre fram.
Ha gärna med argument i punktform. Det gör det lätt för besökaren att snabbt bilda sig en uppfattning av vad han eller hon håller på att ladda ner.
Lägg märke till att navigationen är bortplockad. Tänk på att den här sidan har ett mål och det är att konvertera din besökare från okänd till en kontakt. Att ha navigationen kvar på sidan ger personen ännu fler val att hantera och du riskerar att registreringsprocessen avbryts med ett klick någon helt annanstans.
Ha gärna med recensioner eller citat från någon som besökaren kan identifiera sig med. Är ditt innehåll en e-bok för marknadsförare kanske citatet ska komma just från en marknadschef på ett välkänt företag.

Vad ska man ha en landningssida till?

Till skillnad från din webbplats har en landningssida en enda uppgift. Den ska konvertera besökaren till en kontakt vilket betyder att den ska skapa leads. Därför måste sidan också övertyga besökaren att registrera sig eller att fylla i ett formulär.

Din webbplats däremot har en mängd uppgifter, den ska guida besökaren till rätt innehåll, lösa utmaningar, berätta om dina produkter eller tjänster, bygga förtroende och genomföra ett sorts säljarbete. Alla de där valmöjligheterna är förvisso bra – men när det handlar om att omvandla en besökare till en kontakt kan det ses som ren distraktion. Därför är ofta navigationen bortplockad på en landningssida just eftersom besökaren inte ska distraheras från att göra det hon kom dit för.

Olika typer av landningssidor

En landningssida kan se olika ut beroende på vad den ska utföra. Som sagts tidigare så är det inom B2B vanligt med landningssidor som erbjuder innehåll i utbyte mot besökarens kontaktuppgifter. För att få besökarens kontaktuppgifter, t.ex. hennes e-postadress, behöver du erbjuda något som din besökare verkligen vill ha. De flesta personer tycker inte om att lämna ifrån sig sina kontaktuppgifter. Ju högre värde ditt innehållserbjudande har för besökaren, desto större chans är det att besökaren väljer att registrera sig.  Låt oss titta närmre på hur du kan använda olika typer av landningssidor:

Landningssida för innehåll  – B2B Inbound / Content Marketing

Inom Inbound Marketing är det vanligt med landningssidor där man presenterar innehåll i form av webinars, e-böcker, guider eller rapporter. Någon form av dokument som är värdefullt för besökaren och som hon gärna vill ta del av. Ofta är det innehåll som inte finns någon annanstans och som är speciellt utformat just för din målgrupp, så kallat premium-innehåll.

På din landningssida ska du alltså övertyga besökaren att de behöver det här innehållet och att det är värt den extra ansträngningen att fylla i formuläret och lämna sina kontaktuppgifter.

En bra landningssida där du erbjuder innehåll till dina besökare kan till exempel innehålla:

 • En bild på innehållet
  Visa dina besökare vad de får om de registrerar sig. Tänk på att innehållet ska vara visuellt tilltalande och anpassat för just den målgruppen du riktar dig mot. Var ärlig, det du leverera ska motsvara det du utlovar, så bygg inte en förväntan om att du ger bort en bok om det i själva verket är en pdf på några sidor.
 • En förhandsgranskning
  Förutom en bild kan du också låta personen förhandsgranska innehållet. Gör det möjligt att förstora bilden och kanske bläddra igenom de första sidorna. Det går också bra att lägga upp en video där du (eller någon annan) berättar om innehållet och vad som finns i det.
 • Fördelarna med att ladda ner innehållet
  Även om innehållet i sig säkert är intressant så är det fördelarna besökaren får när hon laddar ner det som är det viktiga. Hur hjälper ditt innehåll besökaren? Kan det lösa ett problem?
 • Beskrivning av innehållets värde
  En landningssida bör också påtala värdet av innehållet. Och då menar jag inte att din e-bok t.ex. är värderad till 399 kr utan mer varför den är värdefull. Har du t.ex. publicerat en checklista för hur du genomför ett test så kan värdet beskrivas som att besökaren får minskad oro, högre kvalitet, bättre resultat.
 • Referenser från andra som tagit del av innehållet
  Låt dina användare recensera innehållet och lägg till citat från dem. Kanske kan de intyga att innehållet är värdefullt och verkligen hjälpt dem i deras arbete? Ett omdöme eller referens från andra professionella personer är bland det bästa du kan ha på din landningssida.
 • Sociala bevis
  Vi har alla en rädsla att missa något riktigt bra. Uppdatera gärna din landningssida emellanåt med färsk statistik. T.ex. antal nedladdningar, delningar i sociala medier etc. En formulering skulle kunna vara: ”2000+ testledare använder redan vår checklista för kvalitetssäkring – ladda ner den här utan kostnad.”
 • Information om ev, bonusgåvor
  Din besökare kom till din landningssida för att hon är intresserad av ditt innehåll. Om du dessutom slänger med ytterligare en gåva som tilltalar besökaren extra mycket, kan du öka chansen att hon väljer att registrera sig. Se bara till att bonusgåvan är direkt relaterad till det innehåll besökaren kom dit för att ladda ner.
 • Information vad nästa steg är
  Det är viktigt att du informerar besökaren om vad som är nästa steg. Landningssidan är steg 1 men vad händer i Steg 2? Hur får besökaren innehållet? Får man tillgång till det direkt eller kommer det via mail? Eller behöver man vänta flera dagar på det? Försök vara kort men tydlig om hur leveransen sker.
 • Ett bra formulär som är enkelt att fylla i
  Formuläret som används på den här typen av landningssidor kan vara längre än du tror. Men det ska ändå inte ta emot för mycket att fylla i. Tänk på att det fortfarande måste vara värt besväret att fylla i formuläret och att lämna ifrån sig kontaktuppgifterna.

Exempel på vanliga formulärfält på en landningssida är:

 • Förnamn
  Förnamnet kommer du troligtvis använda i e-post du skickar till personen senare. Det gör dina mail personligare och det är därför värt en hel del.
 • Efternamn
  Efternamnet gör det enklare för dig att identifiera vem du verkligen har att göra med. Rent teoretiskt skulle du kunna ta kontakt med denna personen genom att veta hela hennes namn och vilket företag hon jobbar på.
 • E-postadress
  Såklart den viktigaste och egentligen enda obligatoriska fältet.
 • Företagsnamn
  Företagsnamnet är bra att ha för att du ska kunna bedöma om detta är en person som är en potentiell kund.
 • Bransch
  Ibland kan det vara intressant att placera besökaren i ett visst segment. Vet du vilken bransch hon är verksam i så kan du också skicka uppföljande innehåll och tips på artiklar som är relevanta för just henne.
 • Utmaningar (Vilken är din största utmaning just nu?)
  Du kan ha med en fråga om vilken som är besökarens största utmaning. Precis som i exemplet inom vilken bransch hon jobbar i så är utmaningen något som fastställer vilken persona hon är. I ditt marketing automationverktyg kan du sedan ställa in så att systemet hjälper besökaren vidare i sin utmaning. När hon är redo att prata konkreta affärer tar en av dina säljare vid.

Du kan läsa mer om olika typer av formulär i den här artikeln.

Inbound Marketing Playbook 2023

Fler exempel på landningssidor:

Landningssida med köade formulärfält

Använder du ett smart formulärsystem som t.ex. HubSpot kan du också ”köa” formulärfält. Det betyder att vi kan ersätta fält som vi redan känner till med andra formlärfält som ger oss mer information.  Det kan t.ex. vara:

 • När i tiden planerar du att……… (t.ex. byta CRM-system/köpa konsulttjänster osv)
 • Vad har du för utmaning?
 • Vem rapporterar du till? osv..

Använder du Marketing Automation? Lär dig hur du använder Lead Scoring för att välja ut de mest kvalificerade leadsen.

Landningssida för gratis demo eller prova-på-period

Många företag erbjuder en gratis prova-på-period. Syftet här är också att få besökarens kontaktuppgifter. För även om besökaren säger upp tjänsten så har du då möjlighet att skicka personliga erbjudanden eller erbjuda hjälp som får kontakten att ändra sig.

En landningssida för den här typen av registreringar kan innehålla:

 • Fördelar/värden med din produkt eller tjänst
 • Recensioner och betyg
 • Villkor för prövoperioden (t.ex. att inget kreditkort behövs, ingen uppsägningstid osv).
 • Bilder på produkten eller tjänsten
 • Vad produkten eller tjänster hjälper till med att lösa för problem
 • Snabregistrering med hjälp av inloggningsknapp för sociala medier t.ex. Facebook eller LinkedIn

Storytel och många andra företag erbjuder snabbregistrering med Facebooklogin. Ett smart sätt att be om personens kontaktuppgifter och som också som leder till fler registreringar. Liknande registreringar går att göra även med LinkedIn, Twitter och Google +.

Landningssida för fri konsultation

Är dina kunder oftast i behov av rådgivning innan de väljer att köpa dina tjänster eller produkter? Då kan en landningssida som erbjuder fri konsultation vara något för dig. Att erbjuda ett smakprov på dina tjänster gratis är ett vanligt sätt att komma i kontakt med intresserade följare och besökare.

Tänk på att dina besökares tid är värdefull. Och du är troligtvis inte den enda som erbjuder kostnadsfri konsultation. Därför behöver din landningssida berätta mer för besökaren om vad han eller hon kan förvänta sig av konsultationen och vad den innebär.

Här är några saker du kan ha med på en sådan landningssida:

 • Berätta vad för typ av konsultation du erbjuder
 • Vad kommer ni gå igenom?
 • Vad kan man förvänta sig att få ut av samtalet?
 • Vad får besökaren? T.ex. 30 min fri konsultation över telefon
 • Med vem får besökaren konsultationen? En säljare, strateg, specialist?
 • Medföljer några tjänster?
 • bonusgåvor (kan t.ex. vara en bok eller en samling mallar – något som gör besökaren sugen att komma igång)

Landningssida för nyheter och uppdateringar

Har du bra innehåll på din webbplats och blogg finns det goda skäl för dina besökare att registrera sig för kommande påminnelser och utskick. Personer som väljer att registrera sig för ditt företags utskick är oftast väldigt intresserade och kan mycket väl bli framtida kunder.

För den här typen av landningssidor rekommenderar vi att du har ett så kort formulär som möjligt. Förmodligen räcker det med:

 • Förnamn (frivilligt)
 • E-postadress

Informera gärna besökaren om följande:

 • Vad hon får om hon registrerar sig
 • Vad hon kan förvänta sig
 • Värdet det för med sig att registrera sig
 • Villkor för registreringen (t.ex. avprenumerera när som helst)

Landningssida för registrering för event eller utbildning

Vill du få fler deltagare på ditt företagsevent? Då vill du säkert skapa en landningssida som tar emot anmälningar. Att anmäla sig för ett event kräver ofta en större ansträngning av besökaren än annars eftersom det har med den personens tid, planering och ibland också ekonomi att göra. En bra utformad landningssida för event är därför otroligt värdefullt redskap.

Försök få till ett avslut direkt
Såklart vill du fylla ditt event så snabbt som möjligt. Därför är det bra att lyfta fram anledningar till att genomföra registreringen direkt.

 • Information om att priset höjs senare (vilket gör att man vill passa på)
 • Information om att det bara finns fåtal platser kvar (om det är så)
 • Recensioner eller referenser från andra event ditt företag har anordnat
 • Vad man kommer få ut av att gå på eventet
 • Vilken typ av personer/yrkesgrupper eventet lämpar sig för och varför
 • Boka-tidigt-rabatt: Erbjudande som ger ytterligare anledningar att boka direkt

PPC landningssida

Du kan också driva trafik till din landningssida via PPC (Pay-per-click) d.v.s. sponsrade länkar i sökmotorer eller annonser/banners på bloggar eller i sociala medier. Här är det viktigt att uppmaningen eller information i annonsen överensstämmer med landningssidan.

 • Använd samma vokabulär som i annonsen
 • Påminn besökaren om varför han ska fylla i formuläret/registrera sig
 • Ha gärna en tidsfrist som gör att besökaren fyller i formuläret direkt (inte väntar)
 • Lägg gärna med spårningspixlar för re-targeting så att du kan nå personen igen ifall han avbryter registreringen

Hur du skapar en landningssida som konverterar

Din landningssida bör tilltala den persona som den är tänkt för. Därför är det bra om du känner till hur dina idealkunder ställer sig till ditt innehåll -både professionellt och demografiskt. Jobbar de t.ex. med ekonomifrågor i en stel industri? Eller är de kanske grafiker på en reklambyrå?

Sättet att tilltala dina olika personas är högst olika och du bör därför välja både stil och tonalitet med omsorg. Läs mer om hur du skapar personas i vår guide här.

Till exempel bör du tänka på:

 • Hur personen hamnade på din landningssida
 • Vilka problem personan behöver lösa
 • Vilken bransch personan tillhör
 • Vilken ton och design sidan bör ha för att tilltala personan

För att din landningssida sedan ska konvertera – d.v.s. övertyga personen att registrera sig – finns det ett par knep att tänka på.

Landningssidan ska vara tydlig och enkel

Försök inte skapa en överdesignad landningsida. Enkelt duger gott. Besökaren kom dit med ett enda syfte och nu är det dags att genomföra den planen.

 • Får besökaren snabbt en överblick över landningssidan?
 • Förstår besökaren vad han/hon ska göra?

Det är viktigt att formuläret är i fokus. Därför ska du inte ha formuläret för lång ner på sidan då det finns risk att besökaren missar det. Låt inte heller fälten i formuläret vara för otydliga så att de smälter in med övriga designen. Kom dock ihåg att exakt hur din landningssida ska vara utformad har med besökaren att göra.

Ta bort allt på landningssidan som distraherar

Finns det saker på landningssidan som distraherar, skapar osäkerhet eller som kan leda bort besökaren från att genomföra vad sidan är skapad för?

Ju fler saker det finns att läsa och titta på, desto mindre chans är det att besökaren fullföljer sin registrering. Din uppgift när du gör en landningssida är att minimera distraktion som t.ex:

 • Onödig produktinformation
 • Information om ditt företag
 • Länkar till andra sajter
 • Menyer och länkar till resten av din webbplats
 • Ha en design som ser genomarbetad och professionell ut
 • Få besökaren att känna sig säker (bl.a. genom att använda SSL)

Varför ska jag inte ha menyn kvar på min landningssida?

Som vi nämnde tidigare bör en bra landningssida hjälpa besökaren att fokusera på en enda sak. Det är inte den sidans uppgift att göra något annat. Ändå har ca 84% av alla landningssidor menyn kvar. Det leder till att besökaren ges flera förslag att lämna sidan och avbryta processen de kom dit för.

Med det sagt menar vi inte du ska lura in besökare här. Var noga med att dina länkar eller call-to-actions från andra sidor går i linje med vad landningssidan faktiskt handlar om.

Hur många landningssidor ska jag ha?

Enkelt uttryckt kan man säga att ju fler landningssidor du har desto större chans har du att konvertera besökare. När du har 10-15 landningssidor på din webbplats som kontinuerligt får relevant trafik från sociaal medier, sökmotorer och länkar, bör du ha att stadigt inflöde av leads eller registreringar.

Tänk dig själv om du har en landningssida får du bara trafik till den utifrån ett intresseområde. Har du däremot 10-15 liknande sidor ökar antalet registreringar avsevärt. Du attraherar fler besökare, intresserar fler leads och får kontakt med fler personer.

Hur skaffar jag en landningssida?

Så nu vet du varför du ska ha en landningssida och vad den ska innehålla. Så hur skaffar du en?

En landningssida är en ganska enkel hemsida rent tekniskt. Det betyder att du kan bygga den själv eller låta någon bygga en åt dig. Det finurliga med en landningssida brukar dock ske efter att besökaren fyllt i formuläret. Då är det bra att kunna koppla den mot olika typer av tjänster för Marketing Automation eller e-postverktyg.

Du vill också kunna ändra och anpassa sidan så passa mycket att det kan löna sig att ha en så flexibel lösning som möjligt. Därför använder många en tjänst som redan tar hänsyn för detta.

Bland våra favoriter finns:

Unbounce

Landningssida från Unbounce

Unbounce är en tjänst där du enkelt och snabbt skapar din egen landningssida. Du kan skapa flera versioner av den och testa vilken som fungerar bäst (A/B-test). Unbounce är ett av de snabbast växande tjänsterna online för landningssidor och har många snygga mallar att välja på. Dessutom kan du såklart bygga din egen i deras verktyg. Färdiga kopplingar finns till de vanligaste mailverktygen och CRM-verktygen.

Unbounce är vårt val om du jobbar med PPC och driver trafik med hjälp av detta. Bl.a. eftersom Unbounce automatiskt kan änrda orden på din landningssida beroende på vad en person sökt på för att komma dit. Det leder till högre konvertering – helt automatiskt.

Fördelar

 • Snygg och flexibel
 • Dynamisk textersättning för PPC-kampanjer
 • Enkel integration med WordPress

Nackdelar

 • Något komplicerat för den ovane
 • Förhållandevis dyrt
 • Begränsning i antal sidor
 • Ingen integration med Facebook

Hemsida: www.unbounce.com

Leadpages

Landningssida från Leadpages

Leadpages är ganska likt Unbounce och vi upplever det något enklare att jobba med. En bra överblick gör att du snabbt ser vilka landningssidor som fungerar bäst.  Vi använder själva både Leadpages och Unbounce för landningssidor både åt oss själva och våra kunder då vi tycker det går snabbt och är enkelt att jobba i det.

Vi hade nog önskat några fler mallar att välja på men designen på dem är bra överlag. Som en av de mest erfarna aktörerna på nätet inom landningssidor är vi dock säkra på att det kommer läggas till fler och fler mallar allt eftersom. Det går också utmärkt att bygga sin helt egna design här.

Fördelar

 • Du kan installera popups din egna webbplats
 • Leadlinks möjliggör snabbregistreringar från en länk i dina mail
 • Särskilda nedräkningsfunktioner och processillustrationer som visar hur registreringen går (mycket snyggt)
 • Praktisk integration med Facebook Ads
 • Enkelt att bygga landningssidor här
 • Prisvärt alternativ till Unbounce
 • Bra integrationsmöjligheter till andra verktyg

Nackdelar

 • Vissa begränsningar i vad man kan ändra och anpassa

Hemsida: www.leadpages.net

HubSpot

Landningssida från HubSpot

Det vore helt orättvist att inte nämna HubSpot i det här sammanhanget. Men HubSpot är egentligen ingen ren tjänst för landningssidor utan en tjänst som binder samman allt du gör online – varav bra landningssidor såklart är en stor och viktig del. Vi använder själva HubSpot och kopplar även samman landningssidor från Unbounce med just HubSpot. De funkar alltså utmärkt tillsammans.

När du använder Hubspot för för Marketing Automation eller Inbound Marketing så ingår det hundratals landningssidor att välja på plus att HubSpot också bygger specialbyggda landningsidor åt dig så att du snabbt kommer igång. Därmed får du med dig din egen design.

Med HubSpot får du också en bra översikt över vilka dina besökare är och vad de gör och har gjort på din webbplats. Information som kan vara mycket användbart när du inleder en säljdialog med dem.

Fördelar

 • Skräddarsydd design för ditt företag och personas
 • Bra statistik
 • Direktkoppling med HubSpots övriga verktyg för Marketing Automation
 • Många mallar att välja på
 • Enkel administration av bilder och texter

Nackdelar

 • Svårt att bygga om mallarna utan hjälp
 • Kräver större investering (dock en bra sådan)

Läs mer om HubSpot här

eller besök deras hemsida: www.hubspot.com

Instapages

Landningssida från Instapage

Instapages är ett något enklare verktyg för att skapa en bra landningssida än dem som konkurrenterna erbjuder. Dock är det till en bra peng. Här får du över 200 mallar att välja på som du sedan själv kan anpassa med ett enkelt dra-och-släpp-verktyg.

Instapages har funnits på marknaden ganska länge och är ett populärt alterantiv till de stora jättarna som snabbt kommit in på marknaden.

Vi tycker att detta verktyg är lite i enkaste laget men det kan vara bra för dig som behöver ett snabbt och enkelt verktyg att jobba i och som ger dig möjlighet att hitta bilder och annat till din landningssida utan en massa extra arbete.

Direkt från verktyget har du bl.a. åtkomst till över 33 miljoner bilder som du kan köpa och publicera på dina landningssidor.

Fördelar

 • Enkelt dra-och-släppfunktion
 • 200+ anpassningsbara mallar
 • Detaljerad formuläreditor
 • Bra analysverktyg och Heatmaps

Nackdelar

 • Något utdaterad design på landningssidorna
 • Priset är för högt i jämförelse med vad du får hos andra konkurrenter
 • Ingen A/B testning i grundversionen (kostar extra)

Hemsida: instapage.com

Inbound Marketing Playbook 2023
New call-to-action