Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Lär dig konsten att presentera företagets framgångar med övertygande kundcase. Här förklarar vi varför det är viktigt med bra kundcase och guidar dig i hur du gör för att skapa dem.

Varför är det viktigt med kundcase? 

Helt enkelt för att det bygger förtroende hos era köpare. Det första en köpare gör när de överväger ett köp är att fråga sitt nätverk och att göra sin research online. Era köpare – även inom B2B – är människor som anlitar andra människor att lösa ett problem. Det innebär att de behöver känna ett förtroende för dig och ditt företag innan de anlitar dig. Ett kundcase är ett perfekt sätt att visa upp verkligheten och ge dem bevis för att du är en pålitlig partner och leverantör som hjälpt andra kunder framgångsrikt. Därför är det också ett av de områden som ingår i inbound marketing när det kommer till att skapa den perfekta webbplatsen som attraherar och hjälper köparna i sin köpresa. 

Den andra delen i förtroendet ligger i att hjälpa era köpare att identifiera sig med kunderna i era case. På så vis får det ännu större effekt. Genom att beskriva kundens utmaningar och problem kommer andra att känna igen sig i situationen. 

Eftersom ett case bygger på verkliga data och resultat hjälper det er att bygga auktoritet i branschen. Ni blir en mer betrodd röst i branschen om ni kan visa på starka kundcase. 

Sedan finns det andra fördelar också. Genom att skapa bra kundcase sprider ni kunskapen om caset internt och hjälper fler medarbetare att få insikt i era kunder och hur företaget arbetar för att hjälpa dem. Det skapar ett större engagemang i organisationen. 

Ni har även enorma möjligheter till att sprida kundcaset, i många olika format och plattformar, för att bygga varumärke på er marknad. Och om ni får kunden att göra detsamma får ni ännu större effekt. 

Innan vi går in på hur du själv ska gå tillväga för att skapa bra kundcase, så vill vi gärna inspirera med hur vi har skapat ett av våra egna kundcase, för Semcon. Med det vill vi också visa att det givetvis går att skapa case som ser olika ut, alla behöver inte följa samma mall. Men det finns ändå delar i ett case som är viktiga att ha med för att det ska få så stor effekt som möjligt, och de tar vi upp i denna artikel.

Men först:

Vilket kundcase ska du välja ut?

 • Det rätt självklara – välj ett lyckat kundcase. Kunden ska vara nöjd och ni ska ha ett resultat att visa upp. Det är en förutsättning för att det ska bli ett publikt kundcase.
 • Har du flera sådana att välja mellan, så välj ett case med en kund som representerar er idealkund och som du vill ha fler av. Ju mer er målgrupp känner igen sig i kundcaset desto större förtroende får de för er.
 • Du kan också välj en kund som ingår i en viss bransch som är prioriterad för er att fokusera på. Att kunden ser att du har förståelse för just deras bransch ger en stor fördel för dig.
 • Eller så väljer du ut den kund som har det starkaste varumärket, eller tyngden i form av omsättning och storlek.

Hur du gör för att skapa kundcaset: 

Helst ska du genomföra en intervju med flera personer som varit involverade i caset.

 • En representant från ditt företag som var med i detta case (projektledare/kundansvarig eller liknande)
 • Beställaren på kundsidan som var den som anlitade ditt företag som leverantör. 

Genom att intervjua flera personer får du mer innehåll för att bygga ditt kundcase. 

Att hålla intervjun muntligen är att föredra, eftersom du på så sätt kan anpassa dina frågor efter de insikter som kommer med deras svar. Som alternativ får du skicka över ett formulär eller en mall som dina intervjupersoner får fylla i. 

Hur du får med dig kunden…

Här är några tips på hur du skriver ett mail som får kunden att tacka ja: 

 • Ge beröm och förklara varför du vill visa upp just dem.
  Om kunden har fått ett bra resultat så brukar de generellt gärna visa upp det. Och beställaren vill gärna få stoltsera med hur bra projektet blev. Att ge dem beröm får dem att bli mer villiga till att lägga ner sin tid på dig.
 • Var kortfattad, och bifoga dina frågor så att de får se dem innan de säger ja.
  På så vis är det tydligare för dem vad det är de åtar sig.
 • Lägg med ett P.S. där du skriver om vad de kan få ut av det.
  Deras varumärke får gratis spridning och de får ett bra underlag att dela med sig av internt för inspirera övriga organisationen. 

Vad behöver du samla in för underlag?

Utöver själva textinnehållet behöver du:

 • Företagets (alltså kundens) logotyp + URL till hemsida.
 • En bild på kontaktpersonen.
 • Ett citat från kontaktpersonen som du kan lyfta fram.
 • En passande miljöbild. Det kan vara en autentisk bild från projektet, men den behöver vara av bra kvalitet, annars sänker den upplevelsen av kundcaset. Då är det bättre med en generell miljöbild som ger en känsla av vad projektet varit en del av, eller vad företaget bidrar med i ett större perspektiv.
 • Länk till produkt eller tjänst som användes i projektet.
 • Eventuellt annan extern länk som är aktuell, tex en artikel på kundens webbplats om projektet.
 • Resultat. Det är den absolut viktigaste delen för att bevisa att din lösning var till stor fördel för kunden. ROI är förstås ett väldigt starkt värde att kommunicera, men det kan vara svårt att få fram i alla projekt. Det går ofta att omvandla ett påstående till ett uppskattat resultat, i form av andel. Det behöver inte vara exakt, men det ska givetvis vara sant. 

Trots mallar och förberedelser kan det vara utmanande att få fram alla delar som vi har nämnt ovan. Det går givetvis att skapa ett kundcase utan att allt detta är med. Men varje del är viktig för att bygga förtroende, så sikta på att få fram alla delar om möjligt. 

Varsågod, spara vår guide!

Vi har skapat en guide som du kan spara ner och ta fram nästa gång det är dags att skapa ett kundcase.

Behöver du hjälp för att skapa bra kundcase tillsammans med dina kollegor så kan vi hjälpa er med det i form av workshops och konkreta guidningar. Låter det intressant så boka ett möte med oss så diskuterar vi ett upplägg som passar er.

New call-to-action
New call-to-action