Skip to main content

Läkemedelsföretaget Gedeon Richter har över 100 års erfarenhet av kvinnohälsa och har funnits i Norden sedan 2012. När det var dags att ta nästa steg inom inbound anlitades Grown för att hålla en workshop i syfte att få en gemensam bild och ökad förståelse för den digitala kunden.

Gedeon Richter Logo

Typ av verksamhet: Läkemedel
Tjänster: They Ask, You Answer Workshop, They Ask, You Answer Mastery

Gedeon Richter är ett multinationellt läkemedelsföretag med fokus på kvinnohälsa. I Norden är man verksam inom gynoekologi – speciellt inom myombehandling, fertilitet, preventivmedel m.m Gedeon Richters produkter distribueras i mer än 100 länder och har cirka 11 000 anställda över hela världen.

Redo att prata?

När läkemedelsföretaget Gedeon Richter Nordics skulle ta nästa steg i sin inboundresa bestämde man sig för att ta in Grown för att hålla en inboundworkshop där hela ledningen medverkade tillsammans med det digitala teamet.

Ellen Stokat och Matilda Winderlich från Gedeon Richters digitala team berättar att workshopen hjälpte dem att få klarhet kring nästa steg i företags digitala marknadsföringsstrategi.

– Den problematiken som vi hade med vår inbound marketing var att vi hade ingen tydlig strategi. Vi hade försökt göra små punktinsatser men behövde ta ett helhetsgrepp, berättar Matilda Winderlich.

Under en heldagsworkshop i Stockholm med det digitala teamet, utvalda säljare och hela ledningsgruppen gick Grown igenom hur den digitala kunden har förändrats och vad det innebär för ett läkemedelsföretag som Gedeon Richter.

Brainstorm, diskussioner och ökad förståelse

Deltagarna var aktiva i såväl brainstorms som diskussioner och fick också se exempel på hur olika typer av innehåll, som t.ex. video,  kan hjälpa till att skapa relationer med målgruppen och att hjälpa dem att hålla sig uppdaterade så att de kan fatta kloka beslut.

Känslan i workshopen beskrivs som positiv samtidigt som det var mycket att ta in för de som inte dagligen jobbar med de här frågorna. Dagen gjorde dock samtliga deltagare mer insatta och entusiastiska över vad inbound marketing för med sig för fördelar.

– Vi fick ett helt nytt sätt att tänka och ett bättre utgångsläge nu när vi ska sätta processerna för arbetet, säger Ellen Stokat. Den här workshopen var värdefull för oss mest för att alla fick samma bild av var vi ska någonstans och vilka mål vi har.

Särkilda utmaningar för läkemedelsbranschen

Gedeon Richter är marknadsledande inom kvinnohälsa. Som läkemedelsföretag följer stora utmaningar både i affärsmodeller och vad man får och inte får göra. Därför var det viktigt att workshopen fick bli en vinkling till hur inbound och den ökade efterfrågan på självhjälp ser ut inom just läkemedelsbranschen.

– Vi uppskattade verkligen att Magnus från Grown var väldigt inlyssnande och förstod utmaningarna som vår bransch kan ha men också vad vi har sedan tidigare, säger Ellen Stokat.

Värdefulla insikter och en grund för det fortsatta arbetet

Sammantaget anser man att workshopen var väldigt värdefull eftersom det gett företaget nya insikter att ta inbound marketing till nya nivåer. Nu börjar det verkliga arbetet och med ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att jobba ser alla positivt på den fortsatta utvecklingen.

Linjera dina sälj- och marknadsteam

Vill du också skapa entusiasm för inbound marketing i ditt företag?

Självklart kan vi skräddarsy en workshop eller föreläsning utifrån era utmaningar, förutsättningar och behov. Gemensamt för våra workshops är att skapa en gemensam förståelse för inbound marketing och ökad entusiasm internt för att bättre kunna möta dagens digitala köpare.

Workshopen kan kombineras med coaching och träning inom specifika områden för säljteamet eller marknadsteamet.

Ni får alltid en skräddarsydd offert som berättar mer om hur en utbildning, workshop eller föreläsning kan se ut.

Kontakta oss