Skip to main content

Coaching och träning för dina sälj- och marknadsteam

They Ask, You Answer

They Ask, You Answer är världens mest beprövade ramverk för modern digital marknadsföring och försäljning och har hjälpt tusentals företag världen över att nå de resultat de vill se från inbound marketing.

Nu har du möjlighet att implementera hela eller delar av ramverket i din verksamhet med certifierad coachning och stöd från Grown.

Enkelt uttryckt handlar They Ask, You Answer om att ge dina digitala köpare en optimal köpupplevelse.

Det sker genom att öppet och transparent bemöta deras frågor, bekymmer, problem, oro och tveksamheter  bättre än någon annan i din bransch.

Våra coachningstjänster kan anpassas efter ditt företags prioriteringar, takt och budget.

Läs mer

3 sätt vi hjälper dig att implementera They Ask, You Answer

90 dagar

För dig som har en webbplats och är igång med inbound marketing och vill förbättra resultaten genom att implementera de mest effektiva principerna från They Ask, You Answer.

1-2 dagar

För dig som vill linjera sälj och marknad och öka förståelsen internt för hur den digitala köparen har förändrats och vad du som företag behöver göra åt det.

Läs mer

12-24 mån

För dig som läst boken och är redo att fullt ut implementera They Ask, You Answer i din verksamhet och ta ägarskap över ditt innehåll och din digitala marknadsföring en gång för alla.

Läs mer

1:1 coachning för marknadsteam

Ibland kan det kännas ensamt och tufft att vara marknadsförare.

Internt motstånd, bristande förståelse och för små budgetar ställer ofta till det och hindrar marknadsförare för att genomföra de strategier de egentligen vet fungerar.

Med professionell coaching hjälper vi marknadschefer, marknadsförare och marknadsteam att sortera tankarna, prioritera bättre och nå resultat snabbare.

Hos oss får du opartisk rådgivning och konstruktiva råd utan att sitta i knät på en byrå.

Ämnena sträcker sig från hur du optimerar din digitala närvaro till hur du kan jobba bättre tillsammans med sälj.

För vissa räcker det med ett par tillfällen, några vill ha löpande kontakt och andra ser värdet av att ha ett strategiskt bollplank att vända sig till när behovet uppstår.

Planer och paket

1 videomöte

För dig som vill ha hjälp att sortera tankarna och prioritera rätt samt få konstruktiv kritik och värdefulla råd som ger dig resultat snabbare. 

Audit av din digitala sälj- och marknadsföring ingår

1 videomöte

För dig som vill linjera sälj och marknad och öka förståelsen internt för hur den digitala köparen har förändrats och vad du som företag behöver göra åt det.

Audit av din digitala sälj- och marknadsföring ingår.

Möjlighet till utbildning och frågor och svar under sessionen.

6 videomöten á 90 min

För dig som vill ha någon att jobba tillsammans med över tid. 

Skräddarsydd utbildning och  coaching

Uppföljning och analys

6 mån roadmap

* all coachning genomförs av Magnus Brynestam, vd och certifierad sälj- och marknadscoach