Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Har du någon gång lagt ner hela din själ i att skapa innehåll som ska få din målgrupp att jubla men där utfallet blir en ren besvikelse? Ibland är det bara så att innehåll kan fallera. De bra nyheterna är att det finns sätt att komma runt det.

I den här artikeln ska vi dyka djupare i tre anledningar att din innehållsmarknadsföring inte riktigt fungerar och vad du kan göra åt det.

1. Att skapa fel innehåll

Att den första anledningen att din innehållsmarknadsföring inte fungerar är att du helt enkelt skapar fel innehåll är ganska uppenbar. Så istället ska vi fokusera på varför. 

När du ska skapa innehåll är det lätt att vilja berätta det du vet om ett visst ämne. Att dela med dig av din expertis. Men det är inte alltid samma som som vad din målgrupp vill veta. De goda nyheterna är att finns ett par enkla sätt att komma till rätta med detta.

Den enklaste metoden är att helt enkelt fråga eller lyssna på dina kunder och köpare. Du kan lyssna på dem i sociala medier eller i diskussionsforum där dina kunder är aktiva. Du kan också prata med ditt säljteam om vilka frågor de möter.

Att skapa bra innehåll handlar om att svara på din målgrupps frågor och funderingar. Även om de rör frågor som kan kännas obekväma som t.ex. varför din produkt skulle vara bättre än konkurrentens, eller varför man ska köpa din tjänst när den är dyrare än den befintliga leverantörens.

Det är den här typen av frågor dina köpare vill ha svar på. Och hittar de inte svaren på din webbplats så blir de frustrerade och letar vidare.

När du vet vad din målgrupp vill ha eller behöver för kunskap från dig kan du hitta en korsning mellan vad du vill säga och vad dina köpare vill höra. De goda nyheterna är att du fortfarande kan skapa innehåll runt ämnena du vill dela med dig av – du kommer bara att vinkla innehållet utifrån målgruppens perspektiv så att det blir mer relevant, tilltalande och adresserar deras problem, utmaningar och pain points.

2. Att fokusera på kvantitet och frekvens framför kvalitet

Idag är det lätt att fokusera på kvantitet och hur ofta du publicerar något framför kvalitet. Jag hör ofta marknadsförare och konsulter säga att du måste skapa minst 1 blogginlägg i veckan eller om dagen eller att publicera 5-50 sociala medieinlägg per dag i 10 olika kanaler.

Reaktionen blir istället motsatsen. Det blir en så stor uppgift att man helt enkelt låter bli helt och hållet.

Att skapa innehåll kräver både planering och allokering av tid. Gärna som en slags vana. En syssla du gör per automatik och som du prioriterar – inte tar tag i när det finns tid över. Det handlar om regelbundenhet och att du istället för att pressa dig till att skapa ett visst antal inlägg i veckan skapar ett konstant flöde av värdefullt innehåll i den takt du har resurser till. Efter ett tag, när du kommit in i dina rutiner och ser vad som fungerar, kan du skala upp innehållsproduktionen eller anställa en person som enbart har som uppgift att ansvara för ert innehåll. Denna person kan kallas för content manager, content producer eller liknande. Viktigast är att innehållet skapas med hög relevans mot din målgrupp, hög kvalitet gällande värde och inte prioriteras ner.

När vi ändå är inne och pratar om kvalitet så vill jag förtydliga vad jag menar med det. En aspekt av kvalitet är såklart att innehållet fyller ett syfte, att det skapar ett värde för din publik. Den typen av kvalitet ska du aldrig tumma på. När det sedan gäller kvalitet gällande grafisk form, den perfekta videon eller det ultimata längden på ett blogginlägg bör du inte låta detta hindra dig från att publicera innehåll. För mycket fokus på paketeringen av ditt innehåll kommer orsaka prestationsångest, stjäla viktig tid från dig och ditt team vilket kommer göra dig långsam jämfört med dina konkurrenter.

3. Att ge upp alldeles för lätt

Att skapa innehåll kan kännas som en långsam process. Det ska planeras, det ska skrivas och det ska skapas. Ibland dröjer det lång tid innan den verkliga effekten kommer. Innehåll, i form av bloggartiklar eller videos, fungerar sällan som en annons. Det fungerar som en strategi som långsiktigt bygger trovärdighet hos din målgrupp.

Ge därför inte upp om ditt innehåll inte förbrukas i den utsträckning som du först hade tänkt utan se det som en investering på lång sikt. Lär dig minst lika mycket från vad som inte fungerar som vad som fungerar och försök förstå vad det du kan förbättra. Återanvänd befintligt innehåll och skapa varianter för olika medier och kanaler.

Saker och ting går inte som planerat alltid. Även innehållet du lagt ner mest tid på kan kännas som en flopp. Återanvänd lösningarna och kunskapen i ditt innehåll i andra sammanhang och publicera i olika format i olika kanaler. Tänk att detta är ett sätt att skala upp distributionen av din expertis istället för att skala upp själva innehållsproduktionen.

Det säkraste sättet att göra rätt från början är att börja skapa innehåll som du vet intresserar och hjälper dina kunder. Det gör du genom att helt enkelt fråga dina kunder. Lägg inte pengar eller din värdefulla tid på gissningar och chansningar utan att du gör kloka investeringar som ger din innehållsmarknadsföring snabbare resultat.

New call-to-action