Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

För många människor är AI fortfarande mer en leksak än ett verktyg. Något vi använder här och där. Men att ta steget från att bara leka runt till att faktiskt använda det i ditt arbete är mindre än du tror.

Låt oss ta ett exempel.

Häromdagen fick jag ett stort dokument från en kund med en lång text som beskrev företagets tjänster i detalj. Texten var tänkt att publiceras på deras webbplats som information till deras besökare.

Mitt normala beteende hade egentligen varit att börja läsa igenom den texten och leta efter saker att förbättra. Men jag hade troligtvis missat mycket och framför allt hade jag förbisett saker som inte fanns med i beskrivningen – helt enkelt för att jag inte hade den kunskapen.

Det jag gjorde istället var att använda Chat-GPT4 och bad verktyget att läsa igenom texten och leta efter luckor eller saker som missats.

Tillbaka fick jag då en objektiv lista över vad som saknades i texten. Ämnen man missat att adressera, problem som inte tagits upp.

Vissa av råden var inte särskilt relevanta. Men många av dem var. Och i det här läget kändes det bättre att ha en större lista än att missa något.

4 principer för att vägleda din AI

Wharton-professorn Ethan Mollick , som har blivit en betrodd visionär i AI-revolutionen, delade nyligen fyra principer som du bör ta med dig i allt du gör.

Oavsett vad du anser om detta bör du åtminstone läsa igenom dem och överväga dem noga.

  1. Använd AI för allt du kan. Verktygen sprider sig. Nya kommer ut varje dag. Vi bör alltid vara på jakt efter nya sätt att utnyttja AI:s kraft.
  2. Var människan AI saknar. AI har häpnadsväckande förmågor – och vissa begränsningar. Det är inte en människa med omdöme och karaktär. Du måste behålla mänskligheten i vad du än gör.
  3. Behandla AI:n som en människa och berätta vem den är. AI kan vara vem du vill, men bara om du är tydlig. Ju bättre input, desto bättre output.
  4. Kom ihåg att den AI du använder idag kommer att vara den mest rudimentära AI du någonsin använder. Det är sant. Saker och ting går så snabbt att det som är nytt idag kommer att vara föråldrat nästa månad. Tänk på tidiga mobiltelefoner eller tidiga flygplan. De verkade högteknologiska på den tiden, men framstegen kom snabbt. Samma sak här.

Låt oss ta exemplet ovan – texten om företagets tjänster – och se se hur dessa principer gäller.

  1. Använd AI för allt du kan. Jag, som många andra, har lekt runt med AI tidigare, men att använda AI på detta sättet kan vara ett helt nytt användningsområde. Använder vi inte AI är chansen stor vi missar stora möjligheter. Att våra experimentera och prova är ett måste om vi ​​vill lära oss.
  2. Var människan AI saknar. Inte alla förslag som Chat-GPT kommer med är bra. Vissa är värdefulla; många helt värdelösa. Som människan i processen kan jag se skillnader som Chat GPT inte kan. Det betyder inte att listan är värdelös – tvärtom så blir vi hjälpta av att ha en sådan omfattande lista att jobba med.
  3. Behandla AI:n som en människa och berätta vem det är. Alltför ofta ser människor AI-verktyg som frågor-och-svar-verktyg. Vi har fastnat och tänker på det som en smartare Google eller chatbot. Här gäller det att vara detaljerad och specifik. Behandla det hela som ett samtal, inte ett utbyte av en fråga, ett svar.
  4. Kom ihåg att den AI du använder idag kommer att vara den mest rudimentära AI du någonsin använder. Vi är fortfarande i AI:s tidiga dagar. AI:n kan inte tänka bortom sin förmåga. Trots det känns dagens AI-verktyg intelligenta och framför allt snabba. Begränsningarna den har kan man leva med. Men det är också viktigt att hela tiden testa för att uppleva hur snabbt utvecklingen faktiskt går framåt. I det här exemplet hjälper AI:n oss att göra vårt jobb bättre.

Att använda AI på det här sättet resulterar inte i något färdigt arbete. Men det hjälper oss att göra vårt arbete med effektivt – och det är hela poängen.

Exempel från verkligheten

Så, hur kan du använda detta exempel för att hjälpa ditt eget företag?

En första övning kan vara att köra dina texter du har på ditt företags webbplats genom ChatGPT och låt den leta efter hål och brister. Kopiera sedan 10 konkurrenters webbplatser och gör detsamma, klistra in dem en i taget.

Hitta de ämnen som saknas i din bransch och använd denna information för att göra din egen information bättre.

Om det finns en kunskapslucka, finns det sannolikt en tillitslucka.

Om ChatGPT visar dig att inga företag pratar om X, och köpare vill veta om X, kan du vara den som tar ledningen. Du kan vara den som svarar på frågan. Du kan vara den som vinner förtroendet på marknaden.

Använd verktygen, hitta luckorna, var lösningen .

New call-to-action