Skip to main content

[NYHET] Videopodden B2B-spaningen finns nu tillgänglig på Youtube & Spotify. Nya avsnitt varje tisdag!

Lyssna nu

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Känner du ibland att du anstränger dig men ändå inte riktigt når i mål? Det kan bero på att målen du satt upp är för otydliga. Och med otydliga mål blir det lätt att vi jobbar med våra dagliga uppgifter snarare än att nå våra mål i tid.

Den här artikeln handlar om fördelarna med att använda smarta mål (SMART) och hur du kan gå från ett uppgiftstyrt arbetssätt till ett målstyrt.

Vad är smarta mål?

SMART är engelska och står för Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time bound.

D.v.s. specifika, mätbara, nåbara, relevanta och tidsbestämda mål.

Att jobba med smarta mål (SMART) gör att du kan tydliggöra dina mål, fokusera på rätt saker och använda din tid och dina resurser bättre för att se tydliga resultat.

 

Så vad är smarta mål?

Låt oss gå igenom vad smarta mål faktiskt är genom att ta en bokstav i taget ur den engelska förkortningen (SMART).

Smarta mål ska vara specifika

När du sätter mål för din marknadsföring är det viktigt att vara specifik och tydlig.

Istället för att säga ”Jag vill ha fler besök till hemsida” skulle du kunna säga ”Jag vill ha 2000 fler besökare till hemsidan inom 3 månader”.

Ju mer diffus och otydlig ditt mål är, desto svårare är det att veta när du har lyckats. Om du t.ex. bara jobbar med att öka trafiken till din webbplats så vet du ju varken när du ska nå ditt önskade läge och hur mycket du ska ha ökat trafiken med för att ha lyckats med utmaningen.

Jämför målen i följande exempel:

 • Att få fler besökare
 • Att öka antalet besök med 2 000 personer
 • Att öka antalet besök 2 000 personer inom 3 månader

Vilket är det tydligaste? Det sista alternativet det tydligaste eftersom det både berättar vad du ska uppnå och när det ska vara uppnått. Det ger med andra ord ett nyckeltal (KPI) som du kan förhålla dig till och som visar om du nått ditt mål eller inte.

Smarta mål är mätbara

Nästa steg är att avgöra om målet är mätbart. Svaret är oftast ett enkelt Ja eller Nej.

Att spåra utvecklingen av ditt mål är en viktig del för att hålla dig motiverad. Det gör också att du kan sätta upp milstolpar eller delmål som gör att du kan känna dig stolt eller t.o.m. fira varje gång du nått något av delmålen. Och du kan utvärdera vad som gått fel om du inte når dem.

Ställ gärna frågor till dig själv i stil med:

 • Hur mycket?
 • Hur många?
 • Hur vet jag att jag nått målet?

Smarta mål är nåbara

Det är viktigt att dina mål går att uppnå. Sätt inte bara ett mål utifrån känsla utan låt det vara förhållandevis rimligt.

Många faller för frestelsen att sätta mål som är helt orimliga vilket leder till att man nästan alltid tröttnar och börjar fokusera på andra saker. Istället ska du sätta mål som är rimliga. Uppdatera hellre dina mål oftare när du nåt dem än att sätta allt för höga mål direkt.

Försök också tänka på hur det har gått tidigare. Har du lyckats nå ett mål så kan du ju försöka förbättra det inför nästa period.

Om din bloggtrafik ökade med 5% föregående månad, försök då inte att öka den med 25% nästa månad. Det är för stor skillnad. Ett mer realistiskt mål borde vara 7-8%.

Ett nåbart mål svarar vanligtvis på frågor som dessa:

 • Hur kan jag nå detta målet?
 • Hur realistiskt är målet baserat på mina tidigare erfarenheter?
 • Hur realistiskt är det att nå målet inom den tidsgränsen jag satt?

Smarta mål  är relevanta

Om inte dina mål är relevanta för ditt företag är det troligtvis inte värt något om du när dem. Så varför ens lägga tid på de målen? Nä, istället ska du försäkra dig om att dina smarta mål är till nytta för ditt företag.

 • De ska vara värda din tid och dina pengar (eller andra resurser)
 • Det ska vara ett bra tillfälle att försöka nå målet
 • Det ska matcha någon form av behov eller andra mål (t.ex. försäljningsmål)
 • Du ska kunna nå målet med de resurser du har

Inom digital marknadsföring finns det så mycket att jobba med att det ibland är lätt att fokusera på mål som inte är betydande.

Att till exempel lägga tid på att få fler följare på Instagram är kanske inte lika viktigt som att öka antalet leads. Om målet är att få fler leads ska du verkligen fundera på vilket som är den bästa metoden för att nå just det målet.

Det är väldigt värdefullt att du har full insyn i vad inom digital marknadsföring som faktiskt påverkar ditt företags affär. Därefter blir det enklare att sätta upp rätt smarta mål och KPI:er.

Smarta mål är tidsbestämda

Bra mål behöver ha en deadline.

Det gör att du blir mer motiverad att nå målet och sätter igång att jobba mot det. Dina insatser är också fokuserade till en period eller ett projekt och blir inte ännu en jobbig del i din redan stressade vardag.

Att jobba med tidsbestämda mål är ett bra sätt att flytta ditt företags marknadsföring framåt. Sätter du deadlines hjälper det dig att hålla din marknadsföring vid liv och du kommer märka att ditt arbete går fortare framåt.Risken är annars att du ägnar dig åt sådant som inte är prioriterat vilket leder till att marknadsföringen halkar efter.

Ett tidsbestämt mål svarar oftast på de här frågorna:

 • När?
 • Vad kan jag göra om 3 månader?
 • Vad kan jag göra om 4 veckor?
 • Vad kan jag göra idag?

Exempel på smarta mål:

Smarta mål gällande besök till hemsida eller blogg

Specifikt: Öka trafiken till hemsidan genom att publicera 3 blogginlägg i veckan istället för 1.

Mätbart: Vårt mål är en ökning av trafiken med 10%

Nåbart: Vår trafik ökade i snitt 6% senaste halvåret, därför borde dessa aktiviteter kunna innebära en ökning om 10%.

Relevant: Genom att öka vår trafik till hemsidan ökar vi varumärkeskännedomen och genererar fler leads som ger säljteamet fler affärsmöjligheter att jobba med.

Tidsbestämt: Slutet av denna månaden.

SMART Mål: Vid slutet av denna månaden kommer vi att ha ökat vår trafik med 10% genom att publicera 3 blogginlägg i veckan istället för 1.

Smarta mål för en landningssida

Specifikt: Få in fler leads genom att ändra mall från den vi har nu med en kolumn till en landningssida med två kolumner.

Mätbart: Antalet leads ska öka med 25%

Nåbart: När vi tidigare gjorde ett test märkte vi att två kolumner ökade konverteringen med 20% jämfört med en sida med en kolumn.

Relevant: Om vi får in fler leads kan säljteamet få in fler affärsmöjligheter och kunder.

Tidsbestämt: Inom 6 månader.

SMART Mål: Om 6 månader ska våra landningssidor generera 25% fler leads till följd av att vi bytt layout från en kolumn.

Smarta mål för registrering för ett webinar

Specifikt: Öka antalet registreringar för vårt webinar genom att promota det i sociala medier såsom Facebook och LinkedIn.

Mätbart: En ökning om 20% är vårt mål.

Nåbart: Vårt senaste webinar hade 15% fler registreringar då vi valt att sponsra våra inlägg på LinkedIn.

Relevant: När vårt webinar skapar fler leads får säljteamt fler affärsmöjligheter.

Tidsbestämt: Den 27 oktober, dagen för webinariet.

Smart mål: Den 27 oktober ska vi ha sett en ökning med 20% fler registreringar till vårt webinarie tack vare sponsring av våra inlägg på Facebook

Smarta-mal-Grown

Gratis självtest

Hur väl fungerar din inbound marketing?

Gör det här kostnadsfria 5-minuterstestet och se vad du kan göra idag för att öka din trafik, driva bättre leads och öka din försäljning.

Gör testet nu