Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Även om They Ask, You Answer är enkelt att förstå så följer det med ett antal utmaningar när man ska implementera det.

Dessa utmaningar handlar oftast om att det finns olika viljor internt som har olika syn på vad som ska prioriteras när. Att då ha någon extern som hjälper till att sätta rätt prioriteringar, håller resp. person ansvarig för att utföra de uppgifter de blivit tilldelade och säkerställer att alla deltagare får den utbildning som de behöver har visat sig vara väldigt värdefullt för många.

För att framgångsrikt implementera ramverket They Ask, You Answer i din verksamhet behöver du en plan som både innehåller strategi och taktik.

För den strategiska planeringen kommer du att jobba med en certifierad coach från Grown som kommer att leda ditt team genom planeringsmöten där vi bestämmer vilka prioriteringar vi ska fokusera på under kommande kvartal.

För att ytterligare stärka ditt team kommer du och ditt team sedan att tränas inom en rad olika områden. Ni kommer att träffa Growns coacher och experter för specifika sessioner som är anpassade efter dina behov.

Genom att sammanföra strategi och taktik erbjuder programmet They Ask, You Answer Mastery en omfattande och ändå personaliserad plan för företag som vill investera i sina egna team för att uppnå sina mål.

Investera i dina egna team

På Grown tror vi att den traditionella byrå-klientmodellen inte längre fungerar. Åtminstone att den håller på att förändras.

Varför? Jo, för att i dagens digitala värld behöver vi som företag ha kapacitet att skapa innehåll internt. Vi behöver betydligt mer innehåll än tidigare och vi behöver det snabbt.

Varför ska ditt företag för alltid behöva förlita sig på en dyr extern byrå för att lösa alla dina sälj- och marknadsföringsbehov?

Varför ska du betala någon annan för att skriva om ditt företag, schemalägga dina e-postmeddelanden eller hålla din HubSpot-portal uppdaterad och ren?

Vi tycker att du ska investera i ditt team istället för att betala för den expertis du kan ha internt och bara outsourca det absolut nödvändigaste eller när du behöver något väldigt speciellt.

Men innehåll såsom texter och video, borde du kunna skapa internt. Du behöver bara rätt utbildning.

Det är där vi kommer in.

Grown kommer att utbilda och coacha dina team inom både digital marknadsföring och försäljning och anpassa detta efter din verksamhet.

Vårt program kommer att ta ditt team hela vägen till transformation med ett slutmål att vara oberoende och självförsörjande i allt från strategiska mål till sälj- och marknadsaktiviteter med syftet att skapa en bättre kundupplevelse och effektiviserad köpresa för era kunder.

Programöversikt för They Ask, You Answer

Mastery-programmet bygger på att Grown hjälper ditt företag att nå era tillväxtmål genom att fokusera på de delar som ger bäst resultat på kortast tid.

Du kommer att jobba nära din coach och även träffa experter som hjälper er att få fördjupad utbildning och träning i varje del som innefattas av ramverket.

Du kan förvänta dig att ha följande sessioner:

*Obs: Den faktiska frekvensen kan variera baserat på kundens behov och vad coachen anser är lämpligt.

1. Kvartalsvis planering (4x per år, 2-3 timmar)

Vem ska du ta med:  Ditt ledarteam, försäljningschef, marknadschef ev produktchef

Vem tar vi med:  Din coach från Grown

Vad du kan förvänta dig:  Varje planeringssession kommer att innebära en djupdykning i var ditt företag befinner sig på resan mot transformation. Vi kommer att använda ett scorecard för att sätta prioriteringar, utveckla en roadmap och arbeta med målsättningar och låta detta bli vår plan för det närmsta kvartalet.

2. Coachningssessioner för ledare (vanligtvis två gånger i månaden, beroende på kundens behov; 45-90 minuter)

Vem ska du ta med dig:  Ditt ledarteam

Vem tar vi med:  Din coach från Grown

Vad du kan förvänta dig:  Dina coachningssessioner kommer att fokusera på detaljerna i ditt strategiska arbete med Grown. Ibland använder vi dessa sessioner för träning och utbildning men du kan också använda tiden för att ta itu med hinder och beslut som ditt företag har fattat längs vägen.

3. Specialsessioner för säljare, innehållsskapare, ämnesexperter (45-60 minuter)

Obs:  Frekvensen av dessa möten beror på kundens behov och coachens bedömning.

Vem ska du ta med:  Din innehållsansvarig, videograf eller annan personal efter behov

Vilka vi tar med:  Expert från Grown

Vad du kan förvänta dig:  Dessa mycket taktiska träningssessioner hjälper ditt interna team att utveckla nyckelkompetenser relaterade till alla aspekter av digital försäljning och marknadsföring. Dessa sessioner fokuserar särskilt mycket utbildning och att tilldela uppgifter och lektioner för att säkerställa ytterligare kompetensutveckling.

Programvaraktighet och kostnad

Med programmet They Ask, You Answer Mastery investerar de flesta kunder ca 50 000 kr i månaden under en programvaraktighet på i genomsnitt 18 månader.

Några väljer en lite lugnare takt medans andra vill komma framåt snabbare.

Företag kan förvänta sig samma taktiska, exakta, personliga coachning och träning oavsett vilken tidslinje de följer.

Komma igång med Grown

Grown lägger stor vikt vid att du ska lyckas. Det är din framgång som är själva tjänsten vi erbjuder. Vårt They Ask, You Answer Mastery-program kopplar ihop ditt team och våra experter för att hjälpa dig att göra de förändringar som behövs.

Med en dedikerad certifierad coach kan du lita på att riktningen du jobbar mot är rätt och att du prioriterar rätt saker i rätt ordning. Dessutom får du någon externt som håller dig ansvarig för att du faktiskt kommer framåt så att du inte faller i fällan att prioritera annat när du egentligen har ett mål att nå.

Ditt team kommer att arbeta direkt med våra seniora experter. Det gör att du vet att du alltid kommer kloka insikter och värdefulla instruktioner som bygger på erfarenhet.

Ditt program kommer att skräddarsys just för dina behov – med din framgång som det enda resultatet som betyder något.

New call-to-action