Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

I stort sett alla som jobbat med inbound marketing har lärt sig att lägga sitt mest värdefulla innehåll bakom ett formulär, för att på så sätt generera leads. Är det fortfarande det som gäller eller har tiderna förändrats? Såhär ser vi på det.

Allt fler företag slutar att låsa in sitt innehåll eftersom de insett att det inte längre är en effektiv strategi för att generera leads. Det stora problemet med att lägga innehållet låst bakom formulär är egentligen inte metoden i sig. Det är vad metoden gör för ditt innehållsskapande.

Har du som mål att få så många personer som möjligt att fylla i dina formulär för att ta del av innehållet är risken stor att du skapar innehåll som attraherar just den typen av kontakter. Du gör innehållet i sig attraktivt så att du kan få ut något av besökarna innan de får del av ditt innehåll. Det leder oftast till att du samlar in kontaktuppgifter till människor som inte är redo att köpa och där bara en bråkdel av de som laddat ner innehållet tar del av informationen.

Att skapa förtroende

Här har du ett val: Antingen kan du fortsätta att ta fram innehåll för att låsa in det bakom formulär och därmed få personernas kontaktuppgifter och snabbt kontakta dem via exempelvis LinkedIn eller via mail – eller så kan du förändra ditt sätt att se på ditt innehåll. Det förändrade sättet handlar om att dela med dig av din kunskap och bygga förtroende på marknaden och på så sätt attrahera de köpare som letar efter någon med just din expertis.

Istället för att låsa in kunskapen bakom formulär kan du publicera det publikt på din webbplats, i skriven form och/eller som video. Du kan även dela upp innehållet i smådelar och göra illustrationer, animationer, rörligt eller citat och på så sätt få ut en större mängd innehåll att använda i dina sociala kanaler. På det viset utbildar du din målgrupp där de är, och låter dem ta del av din expertis – helt utan motkrav.

Istället för att bara göra ditt innehåll tillgängligt för ett fåtal gör du det tillgängligt för alla. Och istället för att tappa förtroende, så bygger du förtroende – den känsla som är grunden för varje lyckad affär.

New call-to-action