Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Okej, så du har kommit till insikt om att det är hög tid för er organisation att se över er övergripande innehållsstrategi. Du är också medveten om att du behöver ha buy-in från VD, ledning och andra interna stakeholders. Deras kunskap och deltagande kommer att vara avgörande för att ni ska kunna producera innehåll som stärker ert förtroende på marknaden, ger er fler kvalificerade leads och hjälper er att stänga fler affärer. 

Det bästa sättet att få alla att inte bara engagera sig i arbetet, men också dra åt samma håll, är en workshop.  

Vi är medvetna om att det finns dem som hellre anordnar en workshop själva, utan hjälp från till exempel oss på Grown. Det är dock inget vi rekommenderar. Längre ner i den här texten förklarar vi varför. 

Oavsett om ni väljer att genomföra en workshop på egen hand, eller om ni väljer att ta hjälp av oss på Grown är det bra att ni känner till vad den innehåller och varför. 

Varför rekommenderar vi företag att genomföra en inboundworkshop?

Svaret är enkelt: det är bättre att göra det ordentligt från början. Du vill inte inse ett halvår in er nya innehållsstrategi att ni är på väg åt fel håll, eller att ni inte har det nödvändiga interna förtroendet som krävs för att lyckas på lång sikt. 

Med workshopen som grund har ni hela bolaget med er på ett gemensamt mål redan från start. 

Vilka problem löser workshopen?

Inbound marketing är mer än bara en marknadsstrategi, det är ett affärstänk som kräver att ledning, sälj och kundservice också måste köpa in sig på strategin. Med workshopen bygger vi upp gemensamma mål och en gemensam förståelse för strategin. När alla förstår sin roll i det övergripande arbetet med att vinna köparnas förtroende blir det enklare att arbeta med att vara branschens kunskapskälla. 

Oavsett om ni väljer att genomföra workshopen själva, eller tar hjälp från en extern part, är det viktigt att ha koll på nyckelprinciperna som behöver behandlas i workshopen. 

Princip 1: Köparnas förväntningar är inte längre desamma

De senaste tio åren har vi förändrats som köpare. Att förstå hur och varför vi i dag är mer självständiga som köpare och hur det påverkar köpresorna är grundläggande för din innehållsstrategi. 

Princip 2: Hur Google och andra sökmotorer fungerar

Även om troligen alla i Sverige känner till Google och några av deras konkurrenter är det inte alla som förstår hur dessa sökmotorer fungerar, och än mindre hur de används av köpare. Att förstå hur köparna använder Google för att ta sina köpbeslut är en viktig del i att maximera sin närvaro online. 

 Princip 3: Hur konsumenter söker och The Big Five

The Big Five är de fem grundstenarna inboundramverket vi kallar They Ask, You Answer. Ett ramverk vi på Grown coachar och vägleder våra kunder i. Det handlar om de fem frågor alla köpare vill ha svar på – men som de allra flesta företag ändå inte besvarar på sin hemsida.  

I det här blocket går vi igenom varför köpare vill ha svar på dessa frågor och varför nästan inget företag vill besvara dem. Vi visar dessutom hur du kommer att generera leads och affärer genom att gå emot strömmen och faktiskt besvara frågorna köparna söker svar på. 

Princip 4: Brainstorma content-idéer

Att tillsammans med de övriga avdelningarna och mötesdeltagarna brainstorma fram content-idéer kommer att leda till hundratals uppslag till content. Idéerna utgör sedan ett perfekt underlag för starten av er innehållsproduktion. 

Att anordna en brainstorm under workshopen kommer att främja de idéer som redan snurrar i allas huvuden under dagen. Med rätt övningar och frågor kommer ni att komma på uppslag till content ni borde producerat för längesedan. 

Princip 5: Vilken påverkan innehåll kan ha på säljprocessen och affärerna

Det här är en av dem absolut viktigaste delarna – allt för många företag underskattar köparens vilja att lägga ner tid på att utbilda sig. Vi på Grown har sett hur underutnyttjat bra och transparent innehåll är i säljprocessen och vilken skillnad det kan göra. Dessa insikter vill vi dela med oss av till er.

I en direkt jämförelse mellan dig och en konkurrent är det ditt innehåll som kan vara avgörande i att du får köparens förtroende. Därför lägger vi stor vikt vid den här delen. Eftersom med rätt innehåll, använt på rätt sätt kan korta ner dina säljcykler och öka antalet stängda affärer avsevärt. 

Princip 6: Varför allas röster och kunskap är nödvändigt för framgång

Det enklaste sättet att misslyckas med inbound marketing är att se det som en uppgift för marknadsavdelningen. Om en medarbetare inte ser sin egen roll i innehållsproduktionen är det ett problem. 

Sälj, kundservice och ledningen har alla olika insikter och perspektiv på hur en kund behöver och kan få hjälpa. Alla har också egna förslag på hur den här hjälpen kan presenteras. Att utnyttja allas expertis lägger grunden för framgångsrik innehållsmarknadsföring. 

Princip 7: Era redaktionella riktlinjer

Att ha riktlinjer och struktur är alltid viktigt, inte minst när ni är flera som arbetar i ett högt tempo med att producera en stor mängd innehåll. Med hjälp av riktlinjer kan ni skapa ert innehåll löpande utan avbrott. När det finns tydliga riktlinjer för hela processen blir det lättare för alla inblandade att hålla ett högt tempo och alltid veta vad de ska göra härnäst. 

Princip 8: Med blicken mot framtiden

Att hela bolaget har rätt inställning kring ert innehåll är viktigt. Men, det är också viktigt att ni alla förstår vad som krävs för att ni faktiskt ska nå ert mål – och hur ni kan sätta käppar i hjulet för er egen framgång. 

 Genom att blicka framåt kan ni tillsammans se vad som kommer att krävas av var en och en som är involverad för succé, och vad som kommer att förhindra en framgång. 

Därför behöver ni hjälp med workshopen

Fundera lite, när var den senaste gången er organisation förändrades i grunden, vad var den drivande kraften till förändringen? Mest troligt var det någonting utanför ert kontor? Ni tog in en extern föreläsare, någon besökte en konferens eller mässa och kom tillbaka med nya insikter alla kunde ställa sig bakom.  

 ”Man kan inte bli profet i sin egen hemstad” är ett känt citat. Det kan översättas till att det krävs ett utom perspektiv för att kunna vara en katalysator för förändring.  

 Det betyder inte att det inte går att driva igenom vare sig en förändring eller en workshop utan extern hjälp, men det är svårare. 

 Har du någonsin arbetat med någon som försökte göra det själv?

Alla har vi olika expertis. Vi på Grown är experter på att vägleda bolag till interna förändringar i hur man använder inbound marketing samt hur man får sälj och marknad att arbeta tillsammans. Att ta hjälp av en utomstående ökar chansen att det faktiskt blir en bestående förändring.  

 För hur många gånger har du inte varit på ett företag som inleder en stor satsning som ett halvår senare runnit ut i sanden. Det är varken ett skifte i organisationen eller den interna kulturen. Det är blott en bortglömd workshop. 

Hur vet du om en workshop från Grown är rätt för din organisation? 

Det finns tre tydliga symptom på att ni behöver den här workshopen: 

  • ni genererar inte tillräckligt med kvalitativa leads 
  • ni förlorar flera affärer 
  • era säljcykler är väldigt långa. 

Ni på marknadsavdelningen är kanske medvetna om att bra innehåll kan hjälpa er, men ni lyckas inte väcka intresse hos vare sig sälj eller ledning. Oavsett var ni stöter på motstånd, är det ett sänke som försämrar er försäljning och utveckling som bolag. 

Läs  mer om våra workshops här.

New call-to-action