Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Alltför många företag misslyckas med inbound- och content marketing. Problemet, som vi ser det, är att alldeles för många personer missförstått innebörden av vad inbound marketing är. Det i sin tur leder till att de inte heller får de resultat de önskat se från sina insatser.

”Vi provade inbound marketing…”

Om du är ett företag som ”provat” inbound marketing slår jag vad om att du fick ut lika lite som du satsade. Varför? Jo, för att inbound är en långsiktig strategi. Du får helt enkelt inte möjlighet att se vad inbound ger dig innan du gjort det hela vägen fram.

Några av de vanligaste skälen vi ser att företag misslyckas med inbound marketing är:

  1. Det fanns ingen tydlig ägare av ditt innehåll. Alltför ofta läggs inboundarbetet ovanpå andra arbetsuppgifter. Du kan inte be någon som redan har ett fulltidsarbete att också producera och implementera en full contentstrategi. Det i sig självt är ett fulltidsjobb eller t.o.m mer än så.Vi får ofta höra ursäkter som: ”Vi vet att vi borde publicera mer innehåll än så här, men tiden räcker helt enkelt inte till”.Konsekvensen blir det kommer ta så lång tid för er satsning att ge resultat att ditt säljteam eller företagsledning tappar tålamodet. Så fort de gjort det blir det bara svårare och svårare att bygga upp förtroendet för det arbete som marknad utför igen – trots att det egentligen handlar om bristande resurser.
  2. Du spelade bara de säkra korten. Inbound marketing handlar om att utbilda dina kunder och bygga förtroende. Det betyder också att du behöver adressera ämnen du tidigare aldrig har behövt prata om. Det gör du inte utan din företagslednings involvering. I dagens digitala kunddrivna värld behöver du leverera transparens och ärlighet – inte en säljpitch.
  3. Du följde inget ramverk. Om du inte har en plan kommer du inte särskilt långt. Ett ramverk ger dig struktur och något att jämföra dig med. På Grown lär vi ut They Ask, You Answer, ett ramverk för digital marknadsföring och försäljning som hjälpt tusentals företag världen över att se de resultat de önskat från inbound marketing.
  4. Du anlitade en byrå för att skapa innehållet åt dig. Anledningen vi ser att de flesta inboundinitiativ fallerar är att företaget anlitat en extern byrå att ta fram innehållet åt dem. Till en början kan det kännas som en god idé. Men på sikt blir resultatet nästan alltid undermåligt. Ditt innehåll behöver låta som du och handla om det du är expert inom.

”…men det fungerade inte för oss”.

Det stora problemet här handlar om vad vi faktiskt vill åstadkomma med inbound marketing.

De flesta som provar inbound marketing fokuserar på att få upp trafiken och antalet leads. Leads som man hoppas på ska vilja köpa företagets produkter eller tjänster. Så därför tänker många att mer trafik ger fler affärer. Men så behöver det nödvändigtvis inte vara.

Visst är trafik viktigt men faran är att mätetal och KPI:er som har med trafik eller antalet leads att göra, kan ta fokus från dina verkliga mål. Det du egentligen vill är att öka din försäljning, inte bara få mer trafik. På sikt behöver ditt företag driva kvalitativa leads som faktiskt är redo att tala med dina säljare.

Här är en viktig nyckel att involvera försäljning i inboundarbetet. Det är dina säljare som möter kunder och köpare varje dag, och också vet vilka frågor dina prospekt ställer. Det är dessa frågor och funderingar ni som företag måste besvara genom en genomarbetad contentstrategi. Ofta är marknadsteamet ansvarig för att ta fram företagets innehåll, medan säljarna är de som vet mest om kunderna och också vad innehållet behöver handla om. Det är därför ett absolut måste för marknad och sälj att samarbeta.

De företag som inte har insett detta fortsätter publicera fluffigt innehåll som vilket marknadsteam i världen hade kunnat skapa. Men om du samarbetar med dina säljare eller ämnesexperter kan du istället ta fram innehåll som verkligen bygger förtroende och som konvertera besökare till högt kvalificerade leads som är redo att prata affärer.

För att sluta göra inbound marketing på ett halv-hjärtat sätt behöver vi lyfta blicken och se vad de verkliga målen är. Därefter utbilda våra anställda och tillföra den kompetens, det självförtroende och de strategier som verkligen fungerar.

New call-to-action