Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Om det ändå fanns mer tid?

Känns frågan igen? Tyvärr är tid en bristvara för del allra flesta. Det gäller inte minst om du jobbar med digitala försäljning eller marknadsföring som idag kräver mer tid än någonsin.

Tyvärr leder detta ofta till att vi får prioritera ner uppgifter som annars känns viktiga att kunna genomföra.  Konsekvensen blir att resultaten vi sett fram emot låter vänta på sig.

Detta är exempelvis sant när det kommer till att nå framgång med inbound marketing och They Ask, You Answer. Även om vi alla vill se de affärsrsesultat vi sett med filosofin känner sig många marknadsförare, säljare och företagsledare tvingade att prioritera ner det viktiga arbetet till förmån för andra uppgifter.

Så hur gör man? I den här artikeln går vi igenom olika tips för att enkelt skapa innehållet som behöver för att lyckas med inbound marketing och They Ask, You Answer, utan att det ska ta en massa extra tid. Faktum är att flera av exemplena du får i denna artikeln kommer spara massor av tid på lång sikt, om du är beredd att göra lite extra arbete på kort sikt.

Så, hur kan du göra utrymme för detta arbete i ditt fullspäckade schema? Här är tio förslag som få din innehållsproduktion att hända.

1.Skapa bloggartiklar från e-post som svarar på kundernas frågor

Får ditt säljteam ofta samma frågor från potentiella kunder via e-post? Tänk all tid som varje person lägger ner på att skriva samma svar om och om igen.

Istället för att börja från början vid varje tillfälle ni svarar på dessa frågor kan du förvandla ett bra svar till innehåll. Till exempel en bloggartikel eller video. På så sätt kan dina säljare helt enkelt tillhandahålla det innehållet till potentiella kunder nästa gång samma frågor dyker upp.

För att göra processen ännu enklare kan säljarna skicka en hemlig kopia (bcc) till marknadsteamet som sedan kan ta tag i formuleringen av det utförliga och korrekta svaret och för att använda det som underlag för nytt snyggt innehåll.

Nästa gång frågan kommer upp kommer säljaren inte bara spara tid – kunden kommer dessutom få en bättre upplevelse och få förtroende för er baserat på hur väl ni känner till hens problemställning.

Relaterat: De fem stora ämnena kommer garanterat att driva trafik, leads och försäljning

2. Prata högt med dig själv

Varje gång du pratar med en potentiell kund kan riktigt bra innehållsidéer dyka upp i ditt huvud. Ja, det gäller till och med om du pratar högt för dig själv.

Ett väldigt enkelt men effektivt sätt att hjälpa ditt marknadsteam få kunskap om dina produkter eller tjänster är att använda en röstinspelare. Den absolut enklaste formen är att spela in på mobiltelefonen och sedan skicka vidare till marknadsteamet.

Ibland kan innehållet användas rakt av som innehåll i sociala medier eller på din webbplats för att svara på frågor och funderingar som era köpare har. I andra fall kan de ligga till grund för nytt kreativt innehåll som marknadsteamet kan ta fram där de använder dina inspelningar som en slags ”manus”.

Eftersom du kan göra röstinspelningar så enkelt och i princip var och när som helst, kan du ge ditt marknadsteam massor av innehållsidéer oavsett om du sitter i ett möte, går en promenad eller sitter i bilen. Det behöver inte ta mer av din tid än den du redan har. Snarare tvärtom så utnyttjar du som ämnesexpert eller säljare din tid mer effektivt och hjälpa marknad på traven.

Om tiden verkligen är problemet som hindrar dig från att hjälpa till i innehållsskapandet är röstinspelningar en utmärkt produktionsmetod som kan arbetas in direkt i ditt vanliga schema.

3. Spela in dina onlinemöten

Precis som i ovanstående exempel kan ni också spela in de onlinemöten som hålls. Detta gäller särskilt möten med potentiella kunder eller möten där ämnesexperter deltar för att göra presentationer eller svara på frågor.

Genom att exempelvis använda tjänster som Chorus kan du göra det till en kultur att alltid spela in era möten för att i efterhand kunna gå tillbaka och se vad som sagts.

Innehållet i dessa inspelningar kan sedan användas som underlag för kommande artiklar eller videor som marknadsteamet kan ta fram utan någon vidare hjälp från säljteamet.

Du kan också bjuda med medlemmar från marknadsteamet på dina onlinemöten (och fysiska möten) för att de bättre ska lära känna era kunder och deras utmaningar.

4. Håll ”bloggmaraton” eller ”videomaratons”

I ett bloggmaraton eller videomaraton avsätter ditt team tid för att skapa innehåll tillsammans.

Istället för att dra ut på innehållsproduktionen samlas teamen, ofta marknad och sälj, för att gemensamt skapa så mycket innehåll som möjligt under en specifik tid.

Att dedicera tid som är till för att skapa innehåll sätter inte bara tonen för hur viktigt innehållsskapande är, det skapar också en värdefull lista av innehåll som ska användas och publiceras.

Vad som kommer ut från den här typen av sessioner beror såklart på vilka riktlinjer du sätter för teamet. Ett exempel kan vara rena brainstorms om olika ämnen baserat på frågor era köpare ställt senaste tiden eller innehåll som kan vara värdefullt i ett befintligt säljcase.

Andra exempel kan t.ex. vara ett videomarathon där varje teammedlem ska spela in en video som svarar på en specifik fråga. Ge varje person ett antal frågor att besvara och skapa videorna tillsammans. Målet är att marknadsteamet ska ha allt material som behövs för att ta innehållet vidare efter sessionen.

Med så många alternativ för hur du kan utnyttja dessa videor i din marknadsföring, försäljning, blogg, sociala medier, etc., kommer de få timmar som investerats i förväg säkert att löna sig för din inboud- och They Ask, You Answer-strategi.

5. Anställ en innehållsansvarig

Om du menar allvar med din inbound marketing och vill dra nytta av din They Ask, You Answer-strategi, måste någon på ditt företag äga ditt innehåll. Ofta kallas denna person som content manager eller innehållshanterare.

Ett stort och vanligt misstag många företag gör när de ska komma igång med inbound är att lägga innehållsansvaret på någon som redan har andra uppgifter. En content managers enda ansvar är innehåll. På så sätt kan hen fokusera på att effektivisera processen för att skapa innehåll och därmed minimera tiden som behövs för andra teammedlemmar.

Det kommer också att ge dem tid att producera en högre volym innehåll själva, vilket minskar tiden som behövs från teamet.

6. Kom ihåg att insourcing är en stor grej

Dina anställda är dina bästa källor för innehåll.

Med hjälp av deras erfarenhet, kunskap och insikter kan du få innehållsidéer som är oerhört värdefulla för din målgrupp.

Ofta riktas allt fokus mot de mest erfarna personerna i företaget men tänk på att din målgrupp både kan vara potentiella kunder, befintliga kunder, tidigare kunder, arbetssökande mm. Ditt säljteam, dina affärsutvecklare, produktägare och andra ämnesexperter i ditt företag kan säkerligen ge värdefullt innehåll för åtminstone en av dessa grupper.

Alla tänkbara sätt att få ut information från deras huvud är värdefullt för ditt företag. Det gäller oavsett om de intervjuas, filmas, en lunch eller om ni går på en mässa tillsammans.

7. Lär dig varje teammedlems styrka

Även om många skulle älska att vara filmstjärnor eller skriva fantastiska deckarromaner ser verkligheten inte riktigt ut så. Sannolikt har alla på ditt företag olika styrkor och svagheter när det kommer till att skapa innehåll.

Fråga dina anställda hur de vill engagera sig och delta i processen.

Vissa gillar att skriva, andra att generera idéer eller göra något som de själva brinner för.

Deras olika styrkor och passion(er) kommer nyttjas bättre om de själva får vara med att bestämma än när någon fattar beslut åt dem.

8. Sätt på kameran och börja spela in

För många människor är det enda som står mellan dem och oändliga mängder videoinnehåll inspelningsknappen.

Det är så lätt att komma på skäl till varför vi ”inte borde” eller ”inte kan” trycka på ”Rec”.

Mitt hår ser inte bra ut idag.

Jag är inte i form för kameran.

Jag har fel kläder på mig.

Bakgrunden ser inte bra ut.

Ursäkterna är oändliga. Men dina videor kommer blir bättre och bättre över tid – det handlar bara om att börja processen.

Ju mer du kan uppmuntra dina team att experimentera med video, desto bekvämare kommer de att känna sig framför kameran.

Se det som en läroprocess. Fokusera på att få fram ditt budskap. Det är viktigare än att försöka skapa den ”perfekta videon”.  Spela in och börja prata – skulle du staka dig eller säga fel – fortsätt och ha som mål att förmedla det du vill säga.

Faktum är att mindre brister i dina videor kan göra dig mer relaterbar och ”mänsklig” för din publik.

Just det faktum att man ser vem du är och hur du pratar är det som kommer bygga förtroende – inte att att du har gjort en perfekt video vid första tagningen.

9. Sluta fokusera på sådant som inte driver resultat

Med alla de olika sätt som företag kan producera och dela innehåll på, kan det kännas som att du behöver göra lite av allt för att ligga i framkant.

I verkligheten bör du dock verkligen lägga din energi på de saker som fungerar, och undvika de saker som äter upp din energi och tid med liten eller ingen avkastning.

Det handlar inte om att vara bäst i varenda sociala medieplattform – var mästare på den som passar dig.

Ju mer du kan finslipa på de metoder som din publik faktiskt engagerar sig i och reagerar på, desto större avkastning kommer du att se i slutändan.

10. Betona värdet för ditt team

Många organisationer hävdar att de inte har tid att producera videor, artiklar eller andra typer av innehåll.

Vi vågar påstå att tiden inte är den verkliga frågan.

När något som att skapa innehåll fortsätter att nedprioriteras handlar det egentligen om vad vi värdesätter. Det vi värdesätter kommer att få högst prioritet; vilket innebär att om innehållet fortsätter att prioriteras ner, finns det en brist på buy-in och förståelse kring dess värde, och det är det verkliga problemet som måste lösas.

Det är t.ex. vanligt att sälja vill prioritera kunder som efterfrågat deras hjälp. Det är förvisso sant. Men det betyder inte att de som ännu inte kontaktat er inte är behov av vägledning – snarare tvärtom. Genom mer och bättre innehåll kommer ni kunna bygga förtroendet som krävs för att ni ska få kontakt med flera kvalificerade köpare. Att prioritera ner innehållsproduktionen i den digitala världen vi lever i är att prioritera ner försäljningen.

Tänk på vad som verkligen blockerar dig och ditt team från att producera innehållet som kommer att göra din inboundresa framgångsrik. Du kommer märka att tiden inte är problemet du verkligen behöver lösa.

Kanske behöver du och ditt team få en gemensam bild av hur innehåll hjälper era kunder genom köpresan. Genom en pedagogisk workshop om hur köparen har förändrats och vilken roll digitalt innehåll har för dagens moderna kunder får ni bättre insyn i vad innehåll kommer göra för ditt företags försäljning.

Hitta tiden för att få They Ask, You Answer att fungera för ditt företag.

Många av dessa förslag tar minimal eller ingen extra tid av din dag. Att bara vidarebefordra den här artikeln till ditt team kan hjälpa dem att upptäcka några enkla saker de kan göra som kommer att gynna både dem och företaget som de inte skulle ha insett annars.

Om du fortfarande kämpar med att hitta tid att skapa innehåll, kontakta mig gärna så kan vi brainstorma några ytterligare idéer som kan fungera för ditt företag.

New call-to-action