Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

I HubSpot kan du skapa olika typer av formulär som hjälper dig att konvertera dina prospekts, bygga relation med dina leads eller guida dina kunder genom deras köpresa. Lär dig om vilka formulär som finns i HubSpot och hur du skapar bra formulär anpassade för din Inbound marketing.

Olika typer av formulär i HubSpot

Statiska HubSpot-formulär

Statiska formulär i den meningen att de är placerade på en landningssida eller ett specifikt ställe på din webbplats, vanligen på kontaktsidan. De har ett antal fält där besökaren kan fylla i sin information eller sina svar.

De är enkla att skapa, framförallt eftersom gränssnittet i HubSpot är så användarvänligt. Du drar helt enkelt in de formulärfält som du vill ha med i ditt formulär.

Hubspot-form

Skapa formulär (klicka på bilden)

Pop up formulär

Till skillnad från vanliga formulär så har de här formulären ingen hemvist, och kan alltså dyka upp på olika sidor, vid olika tillfällen anpassat efter var besökaren befinner sig på webbplatsen. De är en landningssida i miniformat, ett formulär och en tacksida i ett och samma fönster och visas utan att besökaren behöver lämna sidan de besöker. Syftet med dessa formulär är att de ska berika besökarens upplevelse och integreras med innehållet på sidan som de besöker. Du vill anpassa dig till rätt kontext och inte störa besökarens bläddring bland ditt innehåll.

Förifyllda formulär

Tack vare att du använder dig av HubSpot – ett verktyg där all information om dina prospekts och kunder sparas och dessutom sammanlänkas med dina aktiviteter, så vet dina formulär redan vem besökaren är om den finns i databasen. Det ger dig möjlighet att använda de uppgifter du redan har om besökaren i systemet till att fylla i formuläret automatiskt. Det är tacksamt för besökaren som inte behöver fylla i sina uppgifter själv i formuläret och kan komma vidare med i stort sett bara ett klick. Den här funktionen är ett bra sätt att få högre konverteringar på formulären eftersom ansträngningen blir mindre för besökaren.

Smarta formulär

Smarta formulär är inte statiska utan anpassar sig efter din besökare. De ger dig möjlighet att ändra hela formuläret för att passa den specifika besökaren, baserat på några generella kriterier. Använder du dig av smarta formulär i HubSpot har du stora möjligheter att anpassa dem.

Med smarta formulär kan du:

  • Skapa enhetsanpassade (mobil/läsplatta) formulär för besökarna som är lättare att fylla i.
  • Låta formuläret språkanpassa sig efter det land besökaren är placerad i när den besöker din webbplats (baseras på IP adress).
  • Koppla innehållet i formuläret till hur besökaren hittade till dig genom källhänvisning.
  • Personalisera innehållet baserat på besökarens inställning för språk i webbläsaren.
  • Anpassa innehållet i formuläret till att visa ett visst innehåll för de som är med i en av dina kontaktlistor i HubSpot.
  • Anpassar innehållet i formuläret efter var personen befinner sig i sin köpresa, om besökaren finns som kontakt i din HubSpot databas.

Smarta formulär ger dig alltså möjlighet till mycket mer relevanta konversationer med dina leads, prospekts och kunder. Du kan också koppla dina smarta formulär till kampanjer med betalannonser. Om du exempelvis har betald sökning i en kampanj kan du på ett smart sätt knyta ihop ditt formulär med annonsen som besökaren sett genom att anpassa din call-to-action och din text så att den harmoniserar med annonsen.

Tips! Koppla ditt formulär till ett event.

Säg att du precis har genomfört ett webinarie och du har en lista med deltagarna i HubSpot. När en av dessa landar på din landningssida vid uppföljningen kan de få se en personaliserad version. Exempelvis med “Välkommen tillbaka, Anna!”. Du kan också nämna något i formuläret som var med i ditt webinarie så att du kopplar det tydligt till eventet de var på.

Progressiva fält

Nu börjar det bli riktigt intressant. Progressive profiling är en funktion i HubSpots plattform som ofta används som tillägg till smarta formulär, och som ger dig möjlighet att skapa iterativa formulär där dina frågor styrs av den information du redan har om ditt lead. Du ställer helt enkelt olika frågor på kö, och låter dina leads svara på dem över tid. Det ger dig möjlighet att ställa mer detaljerade frågor som du annars inte hade kunnat ställa i ett enskilt kort formulär.

HubSpot-smart-forms-progressive-profiling

Vyn för att skapa Progressiva fält (klicka på bilden).

Med progressiva fält kan du byta ut de fält i dina formulär du redan har fått svar på, och istället visa nya fält med nya frågor.

Du styr i vilken ordning frågorna kommer att ställas genom att rangordna fälten. När ett fält har fyllts i, så kommer nästa fält i kön att placeras i formuläret.

Börja med det viktigaste – namn, email adress, och gå stegvis mot mer berättande frågor som kretsar kring utmaningar, behov och liknande som din besökare har.

Fördelarna med Progressiva fält:

  • Kortare formulär leder till ökad konverteringsgrad. Istället för att be om all information på en gång kan du samla in lite i taget, vilket minskar friktionen hos dina besökare.
  • Du slipper upprepningar. Istället för att fråga om samma sak igen, så har du möjlighet att ställa en ny fråga för att få veta mer om ditt lead och få möjlighet att anpassa kommunikationen bättre.
  • Du kan återanvända samma formulär på flera av dina landningssidor. Du behöver inte oroa dig över vilka formulär som finns på olika landningssidor eftersom de anpassas efter besökaren. På så sätt kommer formuläret alltid att ställa rätt frågor till besökaren – anpassade efter de svar som personen redan lämnat.
  • Dessutom alla fördelar som smarta formulär har förstås!

Tips på hur du designar dina HubSpot-formulär

15 användbara tips direkt från HubSpot som hjälper dig att skapa vassa formulär som ger dig konvertering. Här hittar du artikeln.

 

Fler tips på hur du skapar formulär som konverterar?

Läs vår omfattande guide om formulär och bli en mästare på att skapa formulär som konverterar dina besökare. Här hittar du guiden.

New call-to-action