Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Som content manager ansvarar du för att dela med dig av företagets kunskap och insikter till din publik. Inte sällan ska du skapa innehåll samtidigt som någon annan sitter på kunskapen. I många fall innebär det att du egentligen skriver innehåll med någon annans röst, att spökskriva. Hur gör du då det? I den här artikeln beskriver vi hur.

En content manager står ofta som en ambassadör för varumärket. Du ser till att företagets expertis distribueras i form av bloggartiklar, poddar eller videor och ansvarar att innehållet som publiceras

  • svarar på kundfrågor
  • bygger förtroende
  • är sökordsoptimerat.

Ofta krävs att en ämnesexpert på företaget står för den kunskap du behöver för att kunna ta fram innehållet. Därför består också en stor del av en content managers jobb att skriva i någon annans namn.

 

Att skriva som någon annan

En av de mest utmanande delarna av jobbet som content manager är att spökskriva åt andra. För att göra det måste du medvetet undvika att låta som dig själv, vilket är konstigt och kanske befriande på samma gång. För att göra arbetet enklare kan du följa dessa sju steg nedan.

1. Kom överens om ämne och tillvägagångssätt

Precis som med vilken intervju som helst, börjar spökskrivning med att få ämnesexperten att känna sig bekvämt med hela processen och lita på dig.

Inled med ett förmöte, samtal eller e-postmeddelande. Försäkra personen om att hon eller han kommer att ha sista ordet kring allt innehåll som publiceras i dennes namn. Likaså att personen kan vara så involverad i varje steg i processen som hon eller han själv vill. Därefter behöver ni boka tid för intervju och också kommer överens om ett ämne. Ämnet kan vara valt av företagets marknadsteam, eller ett förslag som kommer från ämnesexperten själv.

2. Skapa en stilguide

Det kan vara en bra idé att ta fram en stilguide när man skriver åt någon annan. Det kan inledningsvis ta lite tid, men är väldigt värdefullt.

Börja med att göra lite research. Kanske finns det tidigare artiklar eller blogginlägg personen har skrivit. Även vanliga e-postmeddelanden kan vara hjälpsamma. Om ämnesexperten i det här fallet är en företagsledare har du kanske hört personen tala på möten eller andra evenemang.

Påbörja därefter ett tomt dokument med en beskrivning hur personen låter och hur hans eller hennes skrivande ser ut. Här är ett exempel:

stilguide för en ämnesexpert

Syftet är att sammanfatta allmänna reflektioner kring hur personen låter – stil, ton och fraser – och några vanliga uttryck.

 Detta är hjälpsamt på två sätt:

  • För det första tvingar det dig att granska personens tidigare arbete och formulera vad som skiljer det från någon annans.
  • För det andra är guiden en snabbreferens som du kan läsa igenom innan du påbörjar ditt arbete eller under tiden du reviderar.

3. Skriv frågor (fungerar även som disposition)

När du bestämt ett ämne, skriv en serie frågor (eller uppmaningar). Här vill du etablera en disposition du tror att artikeln kan följa men samtidigt lämna utrymme för frihet. Gör nödvändig research för att få förståelse för det aktuella ämnet, men förbered dig också på eventuella utsvävningar. Det är lite som att förbereda inför en intervju men med mer struktur. Frågorna blir ofta till lämpliga underrubriker senare i det färdigställda materialet.

Frågorna, och dispositionen, kan användas både av dig som intervjuar och av ämnesexperten som svarar. Det blir då som en sorts färdplan som varje part kan ta stöd i efter behov.

4. Genomför intervjun

När du intervjuar för innehåll som ska spökskrivas, försök vara bekväm att följa situationen. En ”vanlig” intervju kräver ofta övertygande, välarbetade frågor. En intervju för ett spökskrivet innehåll kan istället vara mer som en diskussion. Ofta känner sig då personen som intervjuas mer tillfreds och kan slappna av, och processen kommer att kännas mer samarbetsvillig.

Var inte rädd att be om förtydliganden eller driva diskussionen i den riktning som känns viktig eller mest relevant. Likaså kan du också förhindra att ämnet blir för utdraget eller intervjun blir för lång. Ofta är 30 minuter lagom. Ju kortare desto bättre och en kortare intervju håller ofta ämnet hanterbart.

Det kan vara hjälpsamt att spela in samtalet. Det finns också användbara tjänster som hjälper dig att transkribera intervjun.

5. Skriv ett första utkast

Ett bra råd när det handlar om att spökskriva en artikel är detta: Planera inte för mycket. Tänk inte för mycket. Låt fingrarna skapa! Givetvis ska du ha ämnesexperten i åtanke när du skriver, men hindra inte skrivprocessen med att hela tiden tänka utifrån hans eller hennes perspektiv.

Din skicklighet som skribent och content manager, och den aktuella ämnesexpertens kunskap, blir en ypperlig kombination. Texten ska efterlikna det ämnesexperten vanligtvis brukar skriva men det är samtidigt ditt jobb att leverera personens kunskap på ett så effektivt och attraktivt sätt som möjligt. Lita på din förmåga!

6. Be om feedback

Det är viktigt att personen du har intervjuat löpande erbjuds möjligheter att komma med input. När du har skrivit ett utkast och redigerat det, dela dokumentet med honom eller henne. Låt din ämnesexpert själv komma med förslag på förändringar och formuleringar.

Enligt vår erfarenhet är personerna ofta glada över att kunna ta bort ansvaret för att skriva artiklar från sitt fulla schema och är tacksamma för det värdefulla arbete du som content manager gör. Du kommer sällan att stöta på en ämnesexpert som petar i varenda detalj. Kommentarsfunktionen i Word eller Google Docs är ett bra sätt att upprätthålla en effektiv feedbackprocess på, inte minst om det finns delar i texten där du fastnar.

7. Färdigställ artikeln

Glöm inte att du har blivit ombedd att skriva som någon annan, i någon annans namn. Det betyder att ditt företag litar på dig och din röst. Det är viktigt att du låter ämnesexperten ge feedback på utkastet, men att du samtidigt inte känner att du behöver involvera personen i varenda detalj.

När den övergripande riktningen för innehållet är godkänt behöver du inte kontakta intervjupersonen regelbundet för att godkänna mindre ändringar, justera formatering, lägga till länkar eller ändra en rubrik. Gör din egen final touch, anpassa det efter företagets standard och gör innehållet klart för publicering!

 

Ta bort rädslan kring att spökskriva

Oavsett anledning, är att skriva för någon annan ett ansvar som kräver både skicklighet och omdöme. Så länge du försöker efterlikna ämnesexpertens språkliga manér och förmedla informationen du har fått ut från din intervju, kommer slutprodukten bli en rättvis representation av personens innehåll och stil. Det behöver inte vara skrämmande eller svårt – lita på din förmåga att strukturera, formulera och skapa intressant innehåll.

Tänk på att du, genom att skriva i någon annans namn och tagit ansvar för hela den kreativa processen, tagit en tidskrävande uppgift från någon annans tallrik. Att spökskriva innehåll åt någon är en otrolig lärorik process för dig och du kommer samtidigt att ha gjort en stor tjänst för ditt team och hela ditt företag.

New call-to-action