Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Behovet av bra verktyg

Det finns idag enormt många verktyg som vi digitala marknadsförare kan använda i vårt arbete för att hantera alla våra marknadsaktiviteter. Funktionerna och syftena kan variera, men värdet av ett riktigt bra verktyg är att det ökar effektiviteten, att det kan integreras med företagets system och att det maximerar din tid som marknadsförare.

Hur mycket tid spenderar du på att växla mellan olika verktyg när du till exempel ska hantera annonskampanjer, sköta sociala medierna och göra nyhetsbrevsutskick till dina prenumeranter? Finns det steg du brukar fastna i eller saker som helt enkelt tar väldigt lång tid att genomföra? Med alla de uppgifter du har på ditt bord så behöver du verktyg som hjälper dig, inte motarbetar dig. Ett sådant verktyg är HubSpot.

Vårt favoritverktyg: HubSpot Marketing Hub

Anledningen till att det är vår favorit är för att det ger dig som marknadsförare så många fantastiska funktioner för att hjälpa dig i din roll. Dessutom passar verktyget faktiskt marknadsfunktioner och team på alla företag, oavsett storlek och mognadsgrad i sin digitala marknadsföring och försäljning. Det beror på att HubSpot är ett verktyg som går att anpassa vilket innebär att varje Hub finns i olika omfattningar (Free, Starter, Pro etc). Ett företag kan till exempel börja med Marketing Hub Starter för att det passar behoven bäst i nuläget, och det kan enkelt växlas upp till nästa nivå när företaget är redo och behoven för fler funktioner har ökat. Verktyget kan helt enkelt växa tillsammans med verksamheten.

För att ge dig en inblick i det så listar vi här våra 5 favoritfunktioner i HubSpot Marketing Hub som gör livet så mycket lättare för oss digitala marknadsförare.

1. Hantera dina annonskampanjer

Genom att koppla ihop HubSpot med dina annonskonton på LinkedIn, Facebook/Instagram och Google kan du sköta annonseringen direkt från HubSpot. Du behöver fortfarande sätta upp dina annonskonton och kampanjer i respektive plattform, men du kan sköta den löpande utvärderingen och skapa annonserna direkt från HubSpot. Det innebär att du effektiviserar ditt arbete och sparar tid.

Men den största fördelen är att du kopplar ihop din annonsering med ditt CRM – dina kontakter i HubSpot – vilket innebär enorma fördelar för att rikta dina annonser till rätt person, vid rätt tidpunkt (det vill säga var de befinner sig i köpresan).

Du kan till exempel se vilka personer som interagerat med en specifik annons i din kampanj. Det innebär att du kan styra mer över vilken kommunikation eller bearbetning som ska riktas mot de här personerna i steg två, genom att sätta upp automatiska flöden i ett så kallat workflow, eller lägga till personerna i en ny lista (se punkt 4).

Du kan också skapa en målgrupp av alla dina webbplatsbesökare, eller ännu vassare – besökare av en specifik sida på din webbplats – och annonsera mot just dessa personer. Du kan också välja en lista med specifika kontakter i ditt HubSpot CRM (som är navet i hela HubSpot) och rikta annonser mot just dessa företag och personer. Eftersom Facebook, LinkedIn och Google är integrerat i HubSpot så behöver du inte lägga tid och energi på att exportera och importera listor, vilket kan vara en stor lättnad för många marknadsförare där ute.

Så sammanfattningsvis har du mycket att vinna på att sköta din annonsering via HubSpot Marketing Hub. Det gör det enklare och snabbare för dig att skapa annonser, att rikta dem till rätt personer och att följa upp resultatet.

Ads-Hubspot-marketing-hubNot: I gratisversionen har du en maxgräns för hur stor annonskostnad du får ha per månad, och du kan koppla max 2 kanaler.

2. Fånga upp nya kontakter med formulär

För att maximalt kunna guida dina köpare genom deras köpresa enligt inbound marketing metoden behöver du ha deras kontaktuppgifter för fortsatt kommunikation och bearbetning hela vägen till att bli kund. Ser man det från företagets perspektiv så handlar det om leadsgenerering – att få en person ett steg mot att bli kund, och lämna ifrån sig exempelvis sin emailadress. Ser man det från besökarens perspektiv så handlar det om att bättre kunna guida dem genom sin köpresa genom att förse dem med rätt innehåll vid rätt tillfälle.

Med hjälp av HubSpots formulär kan du göra det här på ett proffsigt och uppskattat sätt. Du kan skapa flera olika formulär med olika syften – samla in prenumeranter till ditt nyhetsbrev, ta emot förfrågningar på kontaktsidan för de som vill komma i kontakt med dig, hantera anmälningar till ett event såsom ett webinarie, och så vidare. Det går dessutom snabbt att sätta upp ett formulär och du kan enkelt skapa A/B test med olika utformningar för att se hur du kan förbättra konverteringen.

Det finns också flera varianter av formulär:

 • Statiska – placerade på ett angivet ställe på webbplatsen, vanligen på kontaktsidan.
 • Popup – dyker upp på angivna ställen på webbplatsen när en person besöker den.
 • Förifyllda – finns personen som en kontakt i HubSpot så kommer formuläret att visa den data som finns lagrad i angivna fält.
 • Smarta – formulär som anpassar sig efter den specifika personen baserat på angivna kriterier.
 • Progressiva fält – skapa fält som du sätter på kö och som visas i prioordning.

Form-Hubspot-marketing-hubDu kan läsa mer om hur de här formulären fungerar på HubSpot-formulär som ger dig konvertering.

Förutom att formuläret hjälper dig att få in kontaktuppgifterna till ert CRM så kan du även koppla en automatisk uppföljning i form av ett email som skickas vid en formulärkonvertering, det vill säga när personen klickar på ”Boka”, ”Skicka” eller vad du nu använder för call-to-action på knappen.

Dessutom kan du styra över vilka som ska se ditt formulär. Säg att du vill ha ett popup formulär med ett erbjudande till nya besökare av webbplatsen. Då kan du enkelt välja att det inte ska synas för de kontakter du har i ditt CRM.

3. Kom igång med marketing automation

Det finns mycket att säga om marketing automation eftersom det är ett så omfattande ämne. Det handlar om allt från metoder till verktyg, och vill du få en överblick så kan du läsa mer om det på den här sidan: Marketing Automation. Väldigt kort handlar det om precis det namnet antyder, att automatisera din marknadsföring. Målet med marketing automation är att ditt team ska spara tid och arbete samtidigt som det höjer dina prospekt och leads köpupplevelse.

I HubSpot finns det en funktion som heter Workflows, om man har nivå Professional eller Enterprise. I det kan du sätta ihop skräddarsydda automatiska funktioner genom att koppla ihop delar – som tex ett formulär – med en aktivitet – tex en serie email som du skapat för en specifik köpresa.

Workflow-Hubspot-marketing-hubHar du till exempel ett formulär som hanterar anmälningar till ett webinarie så kan du skapa ett antal emails som du vill skicka till de som anmäler sig till eventet. I ditt workflow ställer du in när respektive mail ska skickas, till exempel bekräftelsemailet direkt, mail #1 efter 3 dagar och så vidare. Det innebär att du inte bara kan öka upp närvaron på eventet för att du håller igång en dialog med de som anmält sig, du har också möjlighet att fortsätta bygga upp ett förtroende och en relation genom att dela med dig av innehåll som är relevant för dem.

Du kan också lägga in ett automatiskt meddelande i slack till den säljare som står som ansvarig för din kund eller ditt leads i ert CRM, för att meddela om anmälan. Det kan vara en viktig markör för en försäljningsmöjlighet, eller en möjlighet till att stärka relationen med en befintlig kund. För visst känner du dig bekräftad och prioriterad när din kontaktperson säger ”vad roligt att du anmält dig till vårt webinarie!”.

Det finns nästan oändligt med möjligheter för vad du kan skapa för workflow, men för att nämna några så kan du använda det till att:

 • Skicka välkomstmail till dina nya kontakter (de som konverterat genom att fylla i ett formulär)
 • Meddela säljteamet eller en säljare om ett nytt lead som kommit in
 • Skicka en notis till ett specifikt team eller person när en kontakt har bokat ett möte
 • Tilldela en specifik ägare på ett nytt lead
 • Definiera era idealkunder
 • Återaktivera kalla leads

4. Rätt mottagare med list-funktionen

Med alla aktiviteter som görs idag i kombination med en skärpt reglering för hantering av kontaktuppgifter krävs ordning och reda. Det har blivit nästintill omöjligt att fortsätta ha kontaktuppgifter i olika excelfiler på servern. Filer som dessutom måste skickas till kontorets självutnämnda ”excel-kung” eller ”csv-drottning” för att genomgå en dubblettmatchning innan ditt emailutskick kan gå ut till rätt personer…

Med HubSpot har du full kontroll över alla era kontakter – leads som kunder, deras aktiviteter och era dialoger, eftersom de lagras som kontakter i systemet och inte i olika filer. Listfunktionen i Hubspot hjälper dig att skapa specifika listor men bygger på att fungerar som en filterfunktion, där du kan ange både fasta och mjuka variabler (beteende) som kontakterna i din databas ska matcha för att de ska inkluderas i den specifika listan du skapar.

Ett exempel kan vara att du skapar en lista genom att filtrera fram alla leads som tillhör företag som har över 200 anställda, som anmält sig till något av era webinarier och besökt några specifika sidor på er webbplats (tex produktsidan och prissidan) vilka visar på en viss köpintention. Du kan samtidigt ange att personerna i den listan inte får vara med i en annan specifik lista, som i det här exemplet skulle kunna vara en lista ni skapat över alla era konkurrenter.

lists-hubspot-marketing-hub

Du väljer själv vilka kriterier som ska uppfyllas, och Hubspot söker igenom alla kontakter och endast de med rätt data blir en match och vips så har du en färdig mottagarlista att kommunicera med, för varje ändamål och tillfälle. Förutom statiska listor finns det något som heter aktiva listor, som innebär att listan uppdateras automatiskt med de kontakter som uppfyller kriterierna över tid.

5. Utnyttja kraften i email-kanalen 

Det finns en del bra email verktyg på marknaden, som hjälper dig att skapa och skicka ut emails till dina kontakter. Att HubSpots Email funktion är så uppskattad beror på att det är så heltäckande. Du kan inte bara skapa ett email, du kan skapa email mallar för olika syften (både genom att koda egna mallar eller genom att skapa nya mail i drag-and-drop funktionen och sedan spara som en mall), automatisera emails som skickas av en trigger i HubSpot, analysera dina utskick och engagemanget hos dina mottagare, A/B testa mail, förhandsvisa i alla befintliga enheter och klienter, och mycket mer.

En ny beta funktion som HubSpot skapat är Products – dynamiska fält i ditt email som hämtar produkter du tex har i din webbshop och som även ger dig möjlighet att kan ställa in vilka produkter som ska visas för olika målgrupper. Det innebär att du inte behöver skapa en massa olika mail som går till olika målgrupper, utan kan anpassa ditt email med dynamiskt innehåll istället.

Du får helt enkelt tillgång till allt som hjälper dig att skapa riktigt framgångsrika email kampanjer genom att skicka rätt mail, till rätt person, vid rätt tillfälle, vilket en framgångsrik Email marketing strategi bygger på. Allt tack vare att du knyter ihop det med all den data du har i HubSpot CRM.

Email-Hubspot-marketing-hub

HubSpots drag-and-drop hjälper dig att snabbt skapa nya anpassade emails. 

Okej, det var 5 funktioner som definitivt skulle vara med på topp-5-listan, men det finns två till som vi omöjligt kan låta bli att ta upp här. Se det som en bonus, även om vi vet att en topp-5-lista inte ska bestå av 7 saker så kan vi helt enkelt inte utesluta de här funktionerna eftersom de är så värdefulla. Det är:

Sätt upp dashboards som visar dina KPI:er

En magisk funktion i HubSpot Marketing Hub är Dashboard – de hjälper dig att hålla koll på vad som sker och hur det går. Att kunna skapa ett dashboard som visar dig dina viktigaste KPI:er på ett och samma ställe istället för att samla in data från olika rapporteringsverktyg, är något som underlättat vardagen för många marknadsförare.

I gratisversionen av Marketing Hub kan du skapa 3 dashboards som var och en visar upp till 10 rapporter, vilket ger dig en överblick dagligen över tex trafiken till webbplatsen, nya kontakter (leads), nya kunder, leads från formulär (uppdelat per formulär), besök och konverteringar på landningssidor, antal skickade automatiska email med mera. Allt som med en snabb knapptryckning kan visa jämförelse med föregående period på mellan 7 dagar och 90 dagar eller en helt egen skräddarsydd period för uppföljning. Det här gör verkligen livet så mycket lättare för dig när ledningsgruppen ska få sina rapporter varje månad – du har stenkoll på vad som händer i alla aktiviter.

Dashboard-Hubspot-marketing-hub

Hantera dina sociala medier

Om du sköter företagets sociala närvaro på Facebook, Instagram, LinkedIn och kanske även Twitter, så har du en hel del på ditt bord. Förutom att skapa content strategier, att producera värdefullt innehåll och anpassa det efter respektive kanal, så ska du (om du inte använder något publiceringsverktyg) in i de olika plattformarna för att både skapa, publicera och sedan följa upp resultatet. Det kan vara tidskrävande när du dessutom behöver hålla uppe en viss närvaro i varje kanal för att öka ert nätverk och hålla uppe engagemanget.

I HubSpot Marketing Hub (Professional eller Enterprise nivå) finns funktionen som heter Social. Här kan du skapa och publicera dina inlägg på alla plattformarna som du kopplat till HubSpot. Du kan enkelt kopiera ett skapat inlägg för att anpassa och publicera i en annan kanal. Och med schemaläggningsfunktionen kan du enkelt planera för när dina inlägg ska publiceras. Sätt av en halvdag då du skapar inlägg för 2 veckor framåt och schemalägg dem i HubSpot så sparar du tid och säkerställer samtidigt en kontinuerlig synlighet och kommunikation på plattformarna. Det är också lättare när man lägger en plan för 2 veckor framåt att få till en bra innehållsplan som är varierad men håller en röd tråd för dina följare.

social-hubspot-marketing-hub

Sugen på att se fler funktioner?

Du hittar hela listan med alla funktioner som ingår i respektive nivå av HubSpot Marketing Hub här. Det kan vara lite mastigt att ta sig igenom alla delar, och att förstå vad som skulle vara rätt nivå för dig och ditt företag, så vill du ha vår hjälp så tveka inte att höra av dig. Vi hjälper dig med en bedömning utifrån dina och företagets behov och förutsättningar. Här kan du ta kontakt med oss. 

New call-to-action