Skip to main content

CONTENT MARKETING

Skapa innehåll.
Attrahera köpare.
Bygg förtroende.

Content Marketing är ett strategiskt tillvägagångssätt som ger ökat kommunikationskapital, fler affärer och ökad kundlojalitet.

EN AV TOP #5 INBOUNDBYRÅER I SVERIGE ENLIGT VÄRLDSLEDANDE HUBSPOT, 2021

Vad är content marketing?

Content marketing är ett strategiskt tillvägagångssätt som fokuserar på att skapa och sprida värdefullt, relevant och konsekvent innehåll, i syfte att attrahera och behålla en tydligt definierad publik – och ytterst för att driva lönsamma kunder och affärer.

Det innefattar allt som du kommunicerar till dina kunder och potentiella kunder i olika format och i dina egna kanaler – artiklar på bloggen, videos, podcasts, webinarier, presentationer, allt innehåll på webbplatsen, nyhetsbrev, sociala medier etc.

Content marketing är också en av delarna inom inbound marketing, som förutom själva innehållet även rymmer metoder och verktyg för att guida kunden genom hela köpresan.

Vad content marketing kan hjälpa dig med:

BLI UPPTÄCKT ONLINE

Innehållet du skapar och sprider hjälper ditt varumärke och företaget att synas. Se till att nå rätt beslutsfattare när de gör sin egen research online, genom att optimera för att sökmotorerna ska leda dem till ditt innehåll när de söker efter svar. 

DRIV VÄRDEFULL TRAFIK

Eftersom köpare idag vänder sig till Internet och sökmotorerna för att få svar på sina frågor behöver du anpassa din webbplats till att utbilda, engagera och skapa relation med dina potentiella kunder. 

EFFEKTIVISERA SÄLJPROCESSERNA

Genom att skapa innehåll som hjälper säljteamet att guida de potentiella kunderna till ett köpbeslut effektiviseras deras arbete och ni får en bättre pipeline velocity med smidigare processer och fler affärer. 

FÅ ÖKAT KOMMUNIKATIONSKAPITAL

När du skapar innehåll som är uppskattat av din publik så bygger du upp ett förtroende för företaget men även ett ökat kommunikationskapital. 

Vad är skillnaden mellan content marketing och inbound marketing?

Content marketing är en stor del inom inbound marketing, men inbound består av många andra delar än de som rör själva innehållet. Inbound är ett kundcentrerat synsätt för hela organisationen, som säkerställer att potentiella kunder möts i olika delar av köpresan och fokuserat guidas vidare till nästa steg – från okänd besökare och hela vägen till att bli både kund och ambassadör för företaget.

För att kunna göra det så inkluderar det en mängd olika metoder och verktyg –  hur man utformar och jobbar med formulär och CTA för att få besökare att konvertera, hur sälj och marknad arbetar med olika typer av leads, hur tex. HubSpot kan hjälpa företaget att identifiera aktiviteter och automatisera säljprocesser i systemet, och mycket annat.

Content marketing är däremot begränsat till just innehållet som skapas för att kommunicera med kunder och potentiella kunder.

Ja, det visar bland annat forskning som docent Sara Rosengren och professor Micael Dahlén – båda vid Handelshögskolan – publicerat i en rapport som tydligt visar hur ett varumärke kan förtjäna uppmärksamhet för sin kommunikation, inklusive reklam och säljbudskap, genom att regelbundet över tid förmedla innehåll som mottagare uppskattar. Företaget samlar på sig ett kommunikationskapital, som alltså är en del av varumärket. Ju större förtroende du bygger upp hos din publik och ju mer uppmärksamhet du gör dig förtjänt av desto större kommunikationskapital får du och ditt varumärke.

Med hjälp av content marketing bygger du upp ditt kommunikationskapital, vilket innebär att din målgrupp blir mer benägen, och positiv, till att ta del av dina reklambudskap, information om ditt företag och dina produkter.

Fungerar verkligen content marketing?

Är content marketing viktigt för alla typer av företag?

Ja. Alla företag som har kunder bör ha ett fokuserat arbete kring content marketing. Det handlar om att säkerställa att kommunikationen till de potentiella kunderna är attraktiv så att den stärker ert varumärke och skapar en uppmärksamhet hos er publik. Att ni tillsammans skapar innehåll som uppskattas av er målgrupp och hjälper och stöttar dem i deras köpresa.

Det är extra viktigt inom B2B och framförallt när det gäller produkter och tjänster som har en omfattande och komplex köpbeslutsprocess. Med hjälp av bra content kan köparen själv utbilda sig, hitta svar på sina frågor och känna större kontroll över ett beslut än om de lyssnar på en säljare som utgår från att en viss produkt eller tjänst är den bästa.

Det finns flera metoder och tillvägagångssätt för att skapa bra content för sin publik och målgrupp och hantera sin content marketing. Den första delen handlar om att hitta rätt insikter och underlag för att skapa bra content som tilltalar mottagarna.

Att skapa en buyer persona hjälper exempelvis dig som vill lära känna din målgrupp bättre, för att också hitta bra underlag att skapa content på.

En gemensam workshop på företaget där ni tillsammans i olika team diskuterar era kunders utmaningar i olika skeden av köpresan hjälper er att hitta viktigt innehåll för er content marketing.

Fånga upp och analysera den data ni har internt. Exempelvis sitter troligtvis kundtjänst på en hel del data kring återkommande frågor eller synpunkter hos era kunder, och genom dessa kan ni identifiera riktiga problem att adressera i ert innehåll.

För att företaget ska få ut så mycket som möjligt med sin content marketing på lång sikt och för att hålla ihop kommunikationen med varumärket så behövs en content marketing strategi. Den hjälper företaget att fokuserat skapa och distribuera relevant och värdefullt innehåll på ett effektivt och långsiktigt sätt.

Och för att content produktionen ska fungera på ett effektivt sätt så behövs en plan för hur detta ska gå till. Med hjälp av en contentplanering strukturerar du upp innehållet som ska produceras, och får en bra överblick över alla taktiska delar för ditt content.

Vilka verktyg och metoder finns det inom content marketing?

Vad krävs för content marketing?

Resurser, struktur och insikter. Eftersom kärnan inom content marketing är att skapa värdefullt innehåll så krävs det en hel del research för att identifiera viktiga ämnen och insikter som innehållet ska bygga på. En del av det arbetet görs av den som skapar innehållet. Det innefattar research på nätet för att hitta rätt innehåll att ge svar på och lägga fokus på rätt sökord för att ranka högre än konkurrenterna, att intervjua ämnesexperter kring ett specifikt område, att intervjua säljare som har täta dialoger med kunderna och kan bidrag med insikter om deras utmaningar, eller att hålla intervjuer med kunderna för att få reda på vad de skulle vara hjälpta av.

Därefter ska insikterna omvandlas till en text, video eller podd vilket kräver olika nivåer av tid, kompetenser och färdigheter. Ska det till exempel skrivas en artikel till bloggen så behöver du någon som är duktig på att omvandla innehållet till en text som är utbildande eller inspirerande – alltså en copywriter, skribent eller content manager. Men samma person behöver även kunskap och förståelse om vad som krävs för att artikeln ska bli synlig hos sökmotorerna för att innehållet ska få en organisk synlighet.

Ofta krävs även en som är huvudansvarig för att hålla ihop arbetet så att produktionen och spridningen sker effektivt och strukturerat, men också att kommunikationen håller en konsekvent röd tråd i alla delar.

Dessutom krävs det tid. Att skapa innehåll tar tid, och därefter tar det tid innan sökmotorerna hittar innehållet så att det börjar driva trafik till din webbplats. Det är en löpande process, eftersom innehållet som skapas behöver fortsätta utvecklas och förändras framåt. Men även om det är krävande så är det en väl värd investering som på lång sikt kommer att ge utdelning i form av nöjda kunder och fler affärer.

Hur Grown hjälper dig att lyckas med content marketing

Förutom content marketing så kan vi hjälpa dig med alla delar som påverkar din digitala marknadsföring och försäljning. Vi hjälper dig att identifiera det innehåll som har störst affärsnytta för ditt företag, att samla in värdefulla insikter från organisationens olika team och att skapa innehåll som Google rankar högt för att driva din målgrupp till din webbplats. 

Gör det enkelt för dina potentiella kunder att upptäcka ditt företag

Innan du kan skapa innehåll som hjälper din målgrupp behöver du lära känna dem ordentligt, och framförallt förstå vilka utmaningar och frågeställningar de brottas med. Oavsett om du skapar content själv eller tar hjälp av oss så kan vi hjälpa dig också att identifiera värdefulla insikter om dessa utmaningar, och innehållet som guidar dem i olika delar av köpresan.

 • Idealkunder och buyer personas
 • ICP – ideal customer profile
 • Workshop för att identifiera utmaningar
 • Intervjuer med kunder eller ämnesexperter

Planering med SEO fokus

För att ditt innehåll ska bli synligt för din publik måste det anpassas efter vad de söker på när de gör sin research. Det innebär att bloggartiklar till exempel måste vara SEO anpassade för att Google ska ranka dem högt och bli synliga när din målgrupp söker svar på sina frågor och funderingar.

 • Identifiera affärskritiska sökord att fokusera på
 • Research på konkurrerande innehåll
 • Utformning av innehåll för att göra det sökmotorvänligt
 • Analysera möjligheter för att öka rankingen

Vi gör det åt dig eller vi gör det tillsammans.

Har ditt företag egna resurser för innehållsproduktionen så kan vi stötta dig där behoven finns för att ni ska komma framåt på bästa sätt. Vi ger er hjälp att hitta ett strukturerat och effektivt arbetssätt i ert contentarbete. Vi ger er råd, konkreta tips, inspiration och vägledning i utförandet när ni skapar innehållet.

 • Skapa innehåll som attraherar och driver trafik
 • Skala upp befintligt innehåll så att ni ökar synligheten
 • Workshop – inlägg till sociala medier som ger er ökad organisk räckvidd
 • Träning i hur företaget får fler medarbetare att dela innehållet på LinkedIn

Så ger vi dig metoderna och verktygen att lyckas

VI BLIR EN DEL AV DITT TEAM

Vi ger dig och ditt team de verktyg och metoder som vi själva vet fungerar.

COACHING & TRÄNING

Vi kombinerar coachning och utbildning med praktiskt resursstöd för att snabbare få resultat.

STRATEGI & PLANERING

Löpande rådgivning och strategi och tydliga mål för att mäta våra gemensamma framsteg.

För vem passar våra tjänster inom content marketing?

Våra tjänster är särskilt utformade för företagsledare, marknadsteam och säljteam på medelstora och större B2B-bolag som:

Värdesätter att arbeta tätt tillsammans med erfarna strateger och coacher som kan vägleda och hjälpa till att undvika vanliga misstag

Vill jobba efter sälj- och marknadsstrategier baserade på hur dagens köpare tar beslut, inte bara en serie taktiker

Vill investera långsiktigt i den egna organisationen utan att bli beroende av externa konsulter

Vill att sälj och marknad jobbar tätare tillsammans med metoder och processer som verkligen fungerar

Lär dig mer om content marketing

På vår blogg hittar du en massa innehåll skapat för dig som arbetar med content marketing, inbound marketing eller med digital marknadsföring och försäljning, främst mot B2B. Vi har skapat kurser, playbooks, bloggartiklar, videos, mallar och guider för att hjälpa dig i ditt arbete. Här hittar du de senaste inläggen:

content brainstorm
Content Manager

Hur du håller ett möte för intäktsteamet (+exempel på agenda)

De flesta interaktioner med en B2B-säljare har flyttat till det digitala rummet och på distans - och det är precis vad kunderna vill. Konsultföretaget McKinsey visar i en stor undersökning varför både köpare och säljare föredrar det nya, digitala normala. 
Revenue Team - Intäktsteam
Content Manager

Vad är ett inäktsteam (Revenue Team)

De flesta interaktioner med en B2B-säljare har flyttat till det digitala rummet och på distans - och det är precis vad kunderna vill. Konsultföretaget McKinsey visar i en stor undersökning varför både köpare och säljare föredrar det nya, digitala normala. 
sales enablement innehåll i mobil
För ledningsgruppen

Vad är Sales Enablement?

De flesta interaktioner med en B2B-säljare har flyttat till det digitala rummet och på distans - och det är precis vad kunderna vill. Konsultföretaget McKinsey visar i en stor undersökning varför både köpare och säljare föredrar det nya, digitala normala. 
b2b försäljning
För ledningsgruppen

Så har COVID-19 förändrat B2B-försäljning för alltid

De flesta interaktioner med en B2B-säljare har flyttat till det digitala rummet och på distans - och det är precis vad kunderna vill. Konsultföretaget McKinsey visar i en stor undersökning varför både köpare och säljare föredrar det nya, digitala normala. 
inbound marketing workshop
Content Manager

Det här innehåller en Inbound Culture Workshop

Inbound marketing är mer än bara en marknadsstrategi, Med workshopen bygger vi upp gemensamma mål och en ökad förståelse hos såväl marknad som sälj, och ledningsgrupp.
inbound marketing som ditt säljteam älskar
För ledningsgruppen

Hur du skapar säljdrivande innehåll som säljteamet älskar

Det finns idag enormt många verktyg som vi digitala marknadsförare kan använda i vårt arbete för att hantera alla våra marknadsaktiviteter. Här går vi igenom topp 5 funktioner i HubSpot Marketing Hub som är guld värda för oss marknadsförare.
Digital-marknadsplan-2022-del-2-Grown
Inbound marketing
Så prioriterar du rätt för din marknadsplan 2023
Digital-marknadsplan-B2B-2022-del-1-Grown
Inbound marketing
Digital marknadsplan 2023 för B2B del 1 – sätt rätt budget
5-favoriter-hubspot-marketing-hub
HubSpot
Topp 5 funktioner i HubSpot Marketing Hub
5-orsaker-till-att-inbound-marketing-misslyckas
Inbound marketing
5 orsaker till att din inbound marketing inte fungerar.
Marknadsforing-sociala-medier-boosta-rackvidden
Content Manager
Marknadsföring i sociala medier del 2 – boosta din organiska räckvidd
inbound hubspot alterantiv
Hemsidor
Hur du bygger en inboundplattform utan att använda HubSpot

Vanliga frågor om content marketing

Vad menas med content?

Content betyder innehåll – alltså text, bilder, videos och ljudfiler. Poddar, webcast, webinarier, artiklar, allt på din webbplats, inlägg på sociala medierna, dina email osv. Däremot är allt innehåll du skapar inte content marketing, eftersom det endast innefattar innehåll som är skapat för att hjälpa målgruppen. Det innefattar alltså inte dina tjänste- eller produktkataloger, eller annan kommunikation som är skapad enbart utifrån vad du själv vill kommunicera. 

Vad är viktigt att tänka på när det gäller innehållet?

Innehållet ska vara värdefullt, det vill säga att din publik ska anse att det är tillräckligt intressant att lägga tid och uppmärksamhet på ditt innehåll. Det ska vara relevant, alltså fylla ett syfte för publiken i den situation eller miljö de befinner sig i. Och det ska vara konsekvent, vilket innebär att tonalitet, grafisk profil, typ av innehåll och plats för publicering och spridning följer en röd tråd så att mottagarna känner igen sig. 

Hur länge har content marketing funnits?

Joe Pulizzi är mannen bakom benämningen content marketing, som uppkom när han arbetade som ansvarig säljare av det blygsamma området ”uppdragspublicering” hos en av världens största utgivare. För att lättare sälja in tjänsten hos kunderna skapade han ett namn som var kopplat till marknadsföring – något som appellerade företagens ledningsgrupper betydligt mer jämfört med det traditionellt använda ”publicering”. 

Men content marketing har funnits längre än själva definitionen. Ett av de första kända exemplen är från 1899 då däcktillverkaren Micheline tog fram den berömda Guide Michelin i syfte att främja bilåkandet och därmed även däckförsäljningen. Guiden innehöll både konkreta tips för att underlätta bilägandet men även olika utflyktsmål med sevärdheter och restauranger som man kunde ta sig till med hjälp av just bilen. På så sätt fick man betydligt fler att använda bilen oftare och köra längre, och man inspirerade även fler att införskaffa sig en bil. Med andra ord ett klockrent exempel på content marketing med innehåll som hjälper köpare och på så vis främjar försäljningen.

Vem kan skapa content?

Förutom att kunna hantera själva verktyget eller metoden, beroende på om det är en text eller en video till exempel som ska skapas, så behöver du en person som kan förstå insikter och utmaningar och omvandla dem till utbildande eller inspirerande innehåll.

Ni behöver någon som ansvarar för att producera innehållet i organisationen. Har ni möjlighet så anställer ni en content manager eller content marketer som kan säkerställa att ni producerar i bra takt och som kan hålla ihop er kommunikation och samla de interna resurser som behövs för att fånga upp insikter till innehållet. Annars kan ni ta in en gästskribent eller frilansare under en tid, eller ta hjälp av en byrå som kan hjälpa er med detta. Det är dock viktigt att ni äger ert eget innehåll och att ni är delaktiga i att skapa det. Det är ni som sitter på de största insikterna om era kunder och deras köpresa, så var noga med att ni är högst involverade i innehållsproduktionen även om ni tar in hjälpresurser externt för att komma framåt.

Hur får jag mitt content att synas?

Sprid ditt innehåll organiskt genom att sökmotoroptimera ditt innehåll (Artikeltips: Så får du din hemsida att synas på Google) så att fler hittar det när de söker på nätet. Skapa inlägg på sociala medier (Artikeltips: Marknadsföring i sociala medier del 2 – boosta din organiska räckvidd) så att ditt innehåll även når de som inte söker sig till sökmotorerna efter svar. Eller gör ett riktat mailutskick till dina prenumeranter för att uppmärksamma dem på innehållet som är relevant för dem.

Du kan också sprida det genom betald annonsering på utvalda sökord, skapa annonser eller sponsra inlägg du gjort på sociala medierna eller använda dig av native annonsering.